Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Från avfallshantering till avfallsförebyggande

Att minska genomförandeunderskott med hållbara handlingsnät

Det här projektet handlar om den av Naturvårdverket formulerade principen att hållbar avfallshantering ska inriktas mot avfallsreducering och inte bara avfallshantering. Instanser på nationell nivå kan styra genom beslut och lagar samt introducera incitament och kontrollmekanismer. Likväl ligger det praktiska ansvaret för hållbar avfallsreducering hos en icke-koordinerad blandning lokala aktörer.

Projektets syfte är att identifiera och förklara underskott mellan planering och implementering av hållbar utveckling i fallet avfallsreducering. Avfallsreducering illustrerar det genomförandeunderskott som kan uppstå när lokala instanser ska implementera nationella policies i samverkan med aktörer (företag, föreningar och invånare) som har olika intressen och prioriteringar. Sådana genomförandeunderskott behöver förstås teoretiskt för att lösas praktiskt.

I projektet kombineras handlingsnätsteori och nyinstitutionell teori för att visa hur planering kan konceptualiseras som byggandet och stabiliseringen av nya nät av relationer mellan aktörer i syfte att möjliggöra nya beteenden.

Projektet består av en serie fallstudier samt interaktiva workshops där aktörer med ansvar för avfall och forskare träffas för att identifiera vilka hinder som finns för att planera en reducering av avfall i syfte att bättre kunna förekomma diskrepanser mellan planering och dess genomförande.

 

SLUTRAPPORT

Corvellec H., Ek R., Johansson N., Svingstedt A., Zapata P., Zapata Campos M. J. (2018) Avfallsförebyggande handlar om effektiv produktion och genomtänkt konsumtion – inte om avfall. Sju lärdomar från forskningsprojektet från avfallshantering till avfallsförebyggande. Helsingborg, Institution för Service Management och tjänstevetenskap, Lunds Universitet. Full text.

 

AVSLUTANDE SEMINARIUM:  Från avfallshantering till avfallsförebyggande Datum: Tisdag 15 maj 2018 - Länk - Presentationerna

 

Finansiär: FORMAS

Budget: 7,9 MSek, ca 910 000 Euros

Period: 2014-2017

 

Se även projektet: Frikopplingstjänster

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Hervé Corvellec

Professor Hervé Corvellec
Institutionen för service management och tjänstevetenskap
Lunds universitet

Epost: herve [dot] corvellec [at] ism [dot] lu [dot] se
Tel: 042 356 603, 0730 31 99 04

 

Patrik Zapata

Professor Patrik Zapata
Förvaltningshögskolan
Göteborgs Universitet

Epost:patrik [dot] zapata [at] spa [dot] gu [dot] se
Tel: 031 786 1611

Publikationer i urval

  • Zapata, P and Zapata Campos, M J (2018) Waste tours. Narratives, infrastructures and gazes in interplay, Etnografia e ricerca qualitativa, 11 (1) 97-118, DOI:10.3240/89696
  • Johansson, N., and H. Corvellec (In press) Waste policies gone soft: An analysis of European and Swedish waste prevention plans. Waste Management : doi.org/10.1016/j.wasman.2018.1004.1015.