Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Publikationer/Publications

Publikationer / Publications

 1. Zapata Campos MJ, Zapata P, Ordoñez I (2020) "Urban Commoning Practices in The Repair Movement: Frontstaging the Backstage", Environment and Planning A: Economy and Space, Online first

 2. Corvellec, H., M. Babri, and H.I. Stål (2019), Putting circular ambitions into action: The case of Accus, a small Swedish sign company. Helsingborg: Department of Service Studies, Lund University. Full text.

 3. Corvellec, Hervé, & Stål, Herman I. (2019) Qualification as corporate activism: How Swedish apparel retailers attach circular fashion qualities to take-back systems, Scandinavian Journal of Management, 35(3), 101046 . Pre-print version

 4. FINAL REPORT IN ENGLISH: Corvellec H., Ek R., Johansson N., Svingstedt A., Zapata P., Zapata Campos M. J. (2018) Waste prevention is about effective production and thoughtful consumption – not about waste: Seven lessons from the research project from waste management to waste prevention. Helsingborg, Department of Service Studies. Full text

 5. Johansson, N., and H. Corvellec (2018) Waste policies gone soft: An analysis of European and Swedish waste prevention plans. Waste Management, 77:322-332. https://doi.org/10.1016/j.wasman.2018.1004.1015.

 6. Svingstedt, Anette, & Corvellec, Hervé (2018) When lock-ins impede value co-creation in service. International Journal of Quality and Service Sciences, 10(1): 2-15. Link

 7. Zapata, P and Zapata Campos, M J (2018) Waste tours. Narratives, infrastructures and gazes in interplay, Etnografia e ricerca qualitativa, 11 (1) 97-118, DOI: 10.3240/89696

 8. Corvellec, Hervé, Richard Ek, Zapata, Patrik, & Zapata Campos, María José (2018) Acting on distances: A topology of accounting inscriptions. Accounting Organization and Society, 67 (May): 56-65

 9. SLUTRAPPORT PÅ SVENSKA: Corvellec H., Ek R., Johansson N., Svingstedt A., Zapata P., Zapata Campos M. J. (2018) Avfallsförebyggande handlar om effektiv produktion och genomtänkt konsumtion – inte om avfall. Sju lärdomar från forskningsprojektet från avfallshantering till avfallsförebyggande. Helsingborg, Institution för Service Management och tjänstevetenskap, Lunds Universitet. Full text.

 10. Corvellec, H. (2018). Att ta sina första steg in i den cirkulära ekonomin: Fallet Accus, skyltföretag. Helsingborg, Institution för Service Management och tjänstevetenskap, Lunds Universitet. Full text.

 11. Stål, Herman.I., Corvellec, Hervé, 2018. A decoupling perspective on circular business model implementation: Illustrations from Swedish apparel. Journal of Cleaner Production 171, 630-643. Link

 12. Zapata Campos, M. J. and P. Zapata. 2017. "Infiltrating citizen-driven initiatives for sustainability." Environmental Politics: 1-24. Link.

 13. Lachmann Florina, Almroth Bethanie C., Baumann Henrikke, et al. (2017) Marine plastic litter on Small Island Developing states (SIDS): Impacts and measures. Report 2017:4, Göteborg: Swedish Institute for the Marine Environment , University of Gothenburg. Se kort intervju här, samt pressmedlleandet och ladda ner hela rapporten här

 14. Corvellec, H., & Stål, H. I. (2017). Evidencing the waste effect of Product-Service Systems (PSSs)  Journal of Cleaner Production (145), 14-24. Preprint version.

 15. Kain, JH; Nyakinda, B; Odhiambo, N; Oloko, M; Omolo, J; Otieno, S; Zapata, P; Zapata Campos, MJ (2016) Translating Policies into Informal Settlements' Critical Services: Reframing, Anchoring and Muddling Through, Public Administration and Development. DOI: 10.1002/pad.1782

 16. Corvellec, H. (2016). Waste management: The Other of production, distribution, and consumption. In B. Czarniawska (Ed.), A Research Agenda for Management & Organization Studies (pp. 107-114). Cheltenham (UK): Edward Elgar.

 17. Corvellec, H. (2016). La proximité dans la gouvernance des déchets en Suède: Un enchevêtrement de logiques. In C. Cirelli & F. Maccaglia (Eds.), Proxiter - Dimensions territoriales des politiques de gestion des déchets: La construction d’un régime de proximité (pp. 222-235). Paris: ADEME

 18. Corvellec, Hervé (2016) A performative definition of waste prevention. Waste Management, 52, 3-13.

 19. Corvellec, Hervé (2016) Sustainability objects as performative definitions of sustainability: The case of food waste-based biogas and biofertilizers. Journal of material culture. 21(3): 383-401

 20. Gutberlet, J., Kain, J.-H., Nyakinya, B., Oloko, M., Zapata, P., Zapata Campos, M.J., In Press. Bridging Weak Links of Solid Waste Management in Informal Settlements. The Journal of Environment & Development. http://jed.sagepub.com/content/early/2016/10/05/1070496516672263.refs

 21. Corvellec, H., 2016. Waste prevention in Sweden 2008-2015: An analysis of key waste prevention initiatives. Department of Service Management and Servie Studies, Lund University, Helsingborg. Full text avaible here.

 22. Gutberlet, J.  Kain, J.H. Nyakinya, B. Oohing, D., Odhiambo, N. Oloko, M., Omolo, J., Omondi, E. , Otieno, S., Zapata, P. & Zapata Campos, M.J. (2016)  Socio-environmental entrepreneurship and the provision of critical services in informal settlements, Environment and Urbanization  28: 205-222. DOI: 10.1177/0956247815623772   http://eau.sagepub.com/content/28/1/205.full

 23. Corvellec Hervé och Svingstedt, Anette (2015) Inlåsta med avfall: Den svåra vägen mot förebyggande, i Nina Nordh (red) 15 hållbara lösningar för framtiden. Hållbarhetsforum: Lunds Universitet. Ladda ner boken där kapitlet ingår.

 24. Svingstedt, Anette och Corvellec Hervé (2015) Frikopplingstjänster -  En lösning för avfallsförebyggande? Helsingborg: Institution för service management och tjänstevetenskap, Lunds universitet. Rapporten kan laddas ned här.

 25. Zapata, Patrik and Zapata Campos, María José (2015). Unexpected translations in urban policy mobility. Habitat International, 46: 271-276. 

  http://dx.doi.org/10.1016/j.habitatint.2014.10.001

 26. Ek, Richard (2015) Processens kontext. Tidskriften Plan, 61:1, 44-45. Läs en senare version här.

 27. Corvellec, Hervé, & Czarniawska, Barbara (2015). Action nets for waste prevention. In K. M. Ekström (Ed.), Waste management and sustainable consumption: Reflection on consumer waste: 88-101. Oxford: Earthscan-Routledge. Available here as GRI Rapport 2014

 28. Zapata Campos, María José, Eriksson-Zetterquist, Ulla and Zapata, Patrik (2014) Waste socio-technological transitions: from landfilling to waste prevention. Loschiavo dos Santos, M.C. Walker, S. Lopes Francelino S. (Eds) Design, Waste & Dignity. Sao Paulo: Olhares. Pp: 309-324. Download the book here.

 29. Zapata Campos, María José, & Zapata, Patrik. (2014) Urban waste: closing the system. In Leonie J. Pearson, Peter Newton and Peter Roberts (Eds) Resilient Sustainable Cities. London: Taylor & Francis/Routledge. Link to publisher.

Uppsatser / Theses

 1. Cherin Elhajj (2016) Politiskt avfall: En fallstudie om organisering av avfallshantering i Libanon, masteruppsats i offentlig förvaltning, Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet

 2. Engström, Gabriella och Nicklasson, Alexandra (2015) In-Store Recycling: A Consumer Perspective.  Kandidatuppsats i service management, Institution för service management och tjänstevetenskap, Lunds Universitet.

 3. Kristoffer Sköld (2015) Avfallsförebyggande – Från idé till handling En fallstudie av avfallsorganisationen Sysav. Masteruppsats i offentlig förvaltning, Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet

 4. Carl Hultgren & Emil Mattisson (2014) När samverkan leder till värdeskapande - En fallstudie av Helsingborg Hamn ABs avfallshantering. Kandidatuppsats, Institution för service managmenet och tjänstevetenskap, Lunds universitet

 5. Karin Rhodin (2013) Samverkan och avfallsminimering, Masteruppsats i offentlig förvaltning, Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet

Publikationer i urval

 • Corvellec H., Ek R., Johansson N., Svingstedt A., Zapata P., Zapata Campos M. J. (2018) Waste prevention is about effective production and thoughtful consumption – not about waste: Seven lessons from the research project from waste management to waste prevention. Helsingborg, Department of Service Studies. Full text.
 • Corvellec H., Ek R., Johansson N., Svingstedt A., Zapata P., Zapata Campos M. J. (2018) Avfallsförebyggande handlar om effektiv produktion och genomtänkt konsumtion – inte om avfall. Sju lärdomar från forskningsprojektet från avfallshantering till avfallsförebyggande. Helsingborg, Institution för Service Management och tjänstevetenskap, Lunds Universitet. Full text.
 • Zapata, P and Zapata Campos, M J (2018) Waste tours. Narratives, infrastructures and gazes in interplay, Etnografia e ricerca qualitativa, 11 (1) 97-118