Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Erika Andersson Cederholm.

Erika Andersson Cederholm

Professor

Erika Andersson Cederholm.

”Samverkan är ju hela tiden, överallt” : – samverkan som gränsobjekt i akademin

“We collaborate all the time, everywhere” : – collaboration as a boundary object in academia

Författare

  • Erika Andersson Cederholm
  • Ingela Furenbäck
  • Cornelia Wulff Hamrin

Summary, in Swedish

Hur och i vilken omfattning högre lärosäten (universitet och högskolor) i Sverige samverkar med samhället har debatterats i media såväl som i forskningen. Denna artikel belyser den formaliseringsprocess som skett i kölvattnet av nya regleringar och politiska krav på samverkan. I studien analyseras officiella dokument och intervjuer med universitetsanställda vid två svenska lärosäten. Analysen fokuserar på begreppet samverkan som ett gränsobjekt och belyser den mångtydighet som kännetecknar den rådande formaliseringen. Strävan efter definitioner och operationaliseringar av samverkan ger upphov till många specifika och lokala tolkningar; av begreppet som sådant, hur samverkanskompetens ska definieras och hur samverkans genomslag ska mätas. I artikeln diskuteras nackdelarna med formaliseringsprocesser som drivs för långt och som kan bidra till att samverkan förvandlas till ett självändamål.

Avdelning/ar

  • Institutionen för tjänstevetenskap

Publiceringsår

2024

Språk

Svenska

Sidor

29-43

Publikation/Tidskrift/Serie

Högre utbildning

Volym

14

Issue

1

Dokumenttyp

Artikel i tidskrift

Förlag

Swednet

Ämne

  • Social Sciences Interdisciplinary

Nyckelord

  • collaboration, higher education institutions, boundary object

Status

Published

ISBN/ISSN/Övrigt

  • ISSN: 2000-7558