Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ny bok om att göra sjukvården mer lättillgänglig

Bild på boken Health Management – att göra hälso- och sjukvård mer tillgänglig

I onsdags släpptes den nya boken "Health Management – att göra hälso- och sjukvård mer tillgänglig", redigerad av vår forskare Lars Nordgren. Boken är skriven av sju forskare och experter inom service management, juridik, logistik, etnologi, företagsekonomi, sociologi och tjänstevetenskap vid Lunds universitet och kommer bland annat att användas som litteratur på inriktningen Service management health.

Snabbare och bättre vård med ny teknik

Ny teknik gör att allt fler kan få bättre vård allt snabbare. Digitala vårdcentraler som KRY och Min Doktor gör att vem som helst kan träffa en doktor dygnet runt, oavsett var man befinner sig. Att slippa ta sig till en vårdcentral och undvika köer innebär helt nya förutsättningar för vårdsökande.

Den traditionella vårdcentralen har därmed fått konkurrens av mer lättillgängliga alternativ. Ett maktskifte har skett, från styrande vårdenheter till en vårdsökande som ställer allt högre krav på tillgänglighet och service.

– Det handlar om de vårdsökandes ökade förväntningar på en snabb och kontinuerlig kontakt med vården och hur denna kontakt kan bibehållas. Det handlar också om att utveckla en servicekultur i vården och att medarbetarna handlar mer serviceorienterat, säger Lars Nordgren, författare.

Viktigt med en koordinator

Boken visar hur viktigt det är att designa och implementera ett servicetänk som underlättar för de som söker vård.

– Som patient är det viktigt att ha någon att vända sig till både före och efter att man är inneliggande. Den funktionen kan se olika ut men på en klinik kan det vara en koordinator som fångar upp patienten. Även om patienten skrivs ut bör han eller hon kunna ringa till och rådfråga koordinatorn, säger Lars Nordgren.

Nya lagar underlättar

Lagar som patientlagen, patientsäkerhets-lagen och diskrimineringslagen är nyare lagar som syftar till att ge säker och tillgänglig vård för patienterna. Det är viktigt att lagarna följs upp och lärs ut till personalen. De bör också tydliggöras, speciellt regleringen kring vårdgarantin som nu är svag.

 

Du kan köpa boken här.

Läs pressmeddelandet om boken här.