Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Carina Sjöholm.

Carina Sjöholm

Universitetslektor, docent

Carina Sjöholm.

Trädgård - kultiverad natur?

Författare

  • Carina Sjöholm
  • Katarina Saltzman

Redaktör

  • Lina Midholm
  • Katarina Saltzman

Summary, in Swedish

Naturen för mig. Nutida röster och kulturella perspektiv är en bok som behandlar människors vardagliga förhållningssätt till naturen i vår egen tid. Boken handlar om naturen utifrån kulturvetenskapliga perspektiv och sätter människan i centrum. De erfarenheter, tankar och berättelser som boken bygger på, vittnar om att detta ämne för många är stort och svårgripbart.Till stor del bygger boken på det material som har samlats in i projektet Naturen för mig; genom bland annat frågelistor, intervjuer, fotodokumentationer och deltagarobservationer. Vid de olika folkminnesarkiven finns dessutom ett omfattande äldre arkivmaterial som rör människors förhållande till naturen.I Naturen för mig. Nutida röster och kulturella perspektiv medverkar forskare vid de svenska folkminnesarkiven och flera av landets universitet, som med ett nära, etnologiskt perspektiv undersöker naturens betydelse och immateriella värden för den enskilda människan. Naturen är en del i människors vardagliga kultur, och borde därför i högre grad än idag också diskuteras i kulturvetenskapliga sammanhang. Denna bok vill bidra till en sådan diskussion, genom att ställa frågor som: Var finns det plats för naturen i vår nutida vardag, och för vem? Vad betraktar vi idag som natur, och vad är inte natur?

Avdelning/ar

  • Institutionen för tjänstevetenskap

Publiceringsår

2014

Språk

Svenska

Sidor

197-209

Publikation/Tidskrift/Serie

Naturen för mig. Nutida röster och kulturella perspektiv

Dokumenttyp

Del av eller Kapitel i bok

Förlag

Institutet för språk och folkminnen

Ämne

  • Social Sciences Interdisciplinary

Aktiv

Published

ISBN/ISSN/Övrigt

  • ISBN: 978-91-86959-14-2