Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Strategisk kommunikation var ämnet för senaste webbinariet med CLOO

Ta del av inspelning från webbinariet

Kommunikation tas ofta för given och det saknas ofta förståelse för vad som är värdeskapande kommunikation. Med begreppet kommunikativa organisationer sätts kommunikation i centrum och alla i organisationen har och tar ett kommunikativt ansvar. 10 juni höll CLOO ett webbinarium där några av de viktigaste resultaten från det treåriga forskningsprojektet Kommunikativa offentliga organisationer presenterades.

I ett webbinarium den 10 juni presenterade docent Charlotte Simonsson och professor Mats Heide vad som krävs för att öka medarbetarnas kommunikativa engagemang. Bland annat lyfte de frågorna:
•    Vad är en kommunikativ organisation? Vad har kommunikationen för värde för organisationer?
•    Vilken roll har chefer, medarbetare och kommunikation i att skapa förtroende?
•    Vad betyder digitaliseringen för förtroendeskapande kommunikation? 

Charlotte Simonsson och professor Mats Heide är medlemmar i CLOO, Centrum för ledning i offentliga organisationer, ett tvärtvetenskapligt forskarnätverk med bas på Lunds universitets Campus Helsingborg.

- Något som utmärker vårt arbete är att vi gör praktiknära forskning, berättar Ulrika Westrup, Docent i tjänstevetenskap och forskningskoordinator för CLOO. Tillsammans med organisationer kan vi skapa gemensam kunskap genom att till exempel genomföra ett forskningsprojekt, leda en forskningscirkel, skriva en rapport eller vara ett bollplank i olika frågor relaterade till våra kunskapsområden. 


Webbinarium – Strategisk kommunikation som bygger relationer och förtroende

Ta del av powerpoint-presentationen från webbinariet

Se hela webbinariet i efterhand