Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Malin Espersson.

Malin Espersson

Universitetslektor

Malin Espersson.

Utmaningar i välfärdens stuprör : Stöd till integrering för ungdomar med begränsad läs- och skrivkunnighet

Författare

 • Annika Nilsson
 • Ulrika Westrup
 • Malin Espersson
 • Lisbeth Gyllander Torkildsen
 • Andreas Olsson

Summary, in Swedish

Att lära sig svenska är ett av de viktigaste målen för asylsökande ungdomar med begränsade läs- och skrivkunskaper. En effektiv språkutveckling är en förutsättning för en god integration i det svenska samhället. För att kunna stödja dessa ungdomars arbete med att utveckla sina egna resurser, krävs bland annat att lärare, coacher, handläggare, socialsekreterare och andra professioner som arbetar nära ungdomarna, arbetar tillsammans utifrån ett resursperspektiv. Genom ett sådant gemensamt arbetssätt kan de underlätta för ungdomarna att erövra handlingskapacitet och förändra sina livsvillkor. Ett sådant arbetssätt ställer nya krav på samverkan mellan kommunala förvaltningar och olika professioner, liksom på samverkan mellan praktik och forskning.

I projektet Integration Unga Analfabeter arbetar forskare tillsammans med praktiker inom skola, socialtjänst och arbetsmarknadsförvaltning i Helsingborgs stad, med att åstadkomma en sådan samverkan. I projektet tar vi fasta på kompletterande teoretiska perspektiv för att ställa ungdomarna och deras resurser i centrum. Vi prövar också metoder för att få professioner att samverka och bedriva utveckling på nya sätt.

Avdelning/ar

 • Institutionen för tjänstevetenskap

Publiceringsår

2017-11-01

Språk

Svenska

Dokumenttyp

Rapport

Förlag

Institutionen för service management och tjänstevetenskap, Lunds universitet

Ämne

 • Social Sciences Interdisciplinary

Nyckelord

 • Integration
 • asylsökande
 • Helsingborg
 • ensamkommande barn och unga

Status

Published

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISBN: 978-91-639-4378-2
 • ISBN: 978-91-639-4377-5