Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Jan Henrik Nilsson.

Jan-Henrik Nilsson

Universitetslektor, docent

Jan Henrik Nilsson.

Phygital time geography, or: what about technology in tourists' space-time behaviour?

Fygital tidsgeografi, eller: vad betyder teknologi för turisters tid-rumsbeteende?

Författare

 • Micol Mieli
 • Malin Zillinger
 • Jan-Henrik Nilsson

Summary, in Swedish

Artikeln argumenterar för en förnyad relevansen för tidsgeografi i
turism i ljuset av mobil teknikanvändning och allestädes närvarande
digital uppkoppling. Uppsatsen föreslår begreppet fygitalitet för att
förstå hur digital teknik används i det fysiska rummet, och
hur samspelet mellan det fysiska och det digitala omformas
i turisters projekt, rutter, kopplingar och begränsningar. Det teoretiska
bidraget bygger på femton semistrukturerade intervjuer. Analysen
visar att kapacitets-, kopplings- och auktoritetsrestriktioner ändras
och förmedlas i användning av digitala enheter. I det fygitala tidsrummet,
orientera sig turister i fysiska rum, påverkade av digital information;
de skapar fygitala vägar och rör sig mellan stationer som
resultat av överlagring av digital information i fysiska
platser. Turisters målinriktade mobilitet resulterar i fygitala projekt,
där logiker av effektivitet och optimering minskar
turistupplevelsens liminalitet. Turisternas relationer skapas inom och utanför
det fysiska semesterprismat genom digital kommunikation.

Avdelning/ar

 • Institutionen för tjänstevetenskap
 • Centrum för handelsforskning vid Lunds Universitet

Publiceringsår

2024-02-23

Språk

Engelska

Publikation/Tidskrift/Serie

Tourism Geographies

Dokumenttyp

Artikel i tidskrift

Förlag

Routledge

Ämne

 • Social Sciences Interdisciplinary

Nyckelord

 • digital
 • phygital
 • smartphones
 • space
 • time geography
 • tourism geography

Status

Epub

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISSN: 1461-6688