Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Jan Henrik Nilsson.

Jan-Henrik Nilsson

Universitetslektor, docent

Jan Henrik Nilsson.

Vad är överturism? : En kunskapsöversikt

Författare

 • Cecilia Cassinger
 • Jan-Henrik Nilsson

Summary, in Swedish

Turism dominerar alltmer det sociala livet i städerna. Det
ökade flödet av turister till vissa storstäder i Europa lämnar
efter sig problem kopplat till trängsel, nedskräpning, trafik,
prissättning på bostäder och missnöjesyttringar bland lokala
stadsbor.
Överturism beskriver ett tillstånd när det kommer så många
turister till en plats att det får negativ påverkan på såväl
lokalbefolkningens livskvalitet som på turisternas upplevelse av
platsen. Denna rapport ger en översikt av den internationella
forskningen kring överturism som ett socialt fenomen. Genom
att beskriva överturismens olika definitioner, drivkrafter
och platseffekter är syftet med rapporten att öka förståelsen
för dess utbredning och konsekvenser för besöksnäringen.
Resonemanget blickar också framåt och ger förslag på åtgärder
och alternativa sätt att tänka, vilket främjar en framtida hållbar
turismutveckling. Rapporten riktar sig främst till aktörer inom
svensk besöksnäring, exempelvis i kommuner, regioner och
företag.

Avdelning/ar

 • Institutionen för strategisk kommunikation
 • Institutionen för tjänstevetenskap

Publiceringsår

2020

Språk

Svenska

Dokumenttyp

Rapport

Förlag

Samhällsvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet

Ämne

 • Social Sciences Interdisciplinary

Nyckelord

 • Överturism
 • urban turism
 • städer
 • platser
 • hållbarhet

Status

Published

Projekt

 • Rethinking urban tourism development: Dealing with sustainability in the age of over-tourism

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISBN: 978-91-7895-572-5
 • ISBN: 978-91-7895-573-2