Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Jan Henrik Nilsson.

Jan-Henrik Nilsson

Universitetslektor, docent

Jan Henrik Nilsson.

Östersjöområdet : Studier av interaktion och barriärer

Författare

 • Jan-Henrik Nilsson

Summary, in Swedish

Popular Abstract in Swedish

Den dramatiska samhällsomvandlingen i Öst- och Centraleuropa 1989-91 förändrade radikalt förutsättningarna för Europas politiska och ekonomiska liv. Den politiska och militära uppdelningen upphörde, gamla stater föll sönder och nya tillkom. I vårt närområde, Östersjöområdet, har förändringarna varit mer genomgripande än på många andra håll. Interaktionen mellan områdets olika delar, i form av handel, trafikflöden och personliga kontakter, ökade kraftigt under 1990-talet. Detta är en förutsättning för fördjupad integration i Östersjöområdet.I Östersjöområdet, studier av interaktion och barriärer kartläggs och analyseras hur interaktionen inom Östersjöområdet utvecklats sedan järnridåns fall. Flygtrafikens passagerarflöden, en mycket viktig form av interaktion, har varit föremål för en särskild studie. Denna har sedan kompletterats med data från en rad andra områden. Författaren har genom att studera dessa trafikflöden kunnat visa på stora skillnader vad gäller interaktionsutvecklingen i området, inte minst inom östra Östersjöområdet. Intressanta rumsliga strukturer har blottlagts, exempelvis i form av barriärer, som annars varit svåra att urskilja. Dessa förändrade interaktionsmönster ger oss en uppfattning om de skilda förutsättningarna för gränsöverskridande samarbete i Östersjöområdet.

Avdelning/ar

 • Institutionen för tjänstevetenskap

Publiceringsår

2004

Språk

Svenska

Publikation/Tidskrift/Serie

Meddelanden från Lunds universitets geografiska institution. Avhandlingar

Volym

152

Dokumenttyp

Doktorsavhandling

Förlag

Department of Social and Economic Geography, Lund University

Ämne

 • Human Geography

Nyckelord

 • European integration
 • Baltic Sea Area
 • interaction
 • aviation
 • region
 • territories
 • barriers
 • Social geography
 • systems of cities
 • region
 • Socialgeografi

Status

Published

Handledare

 • [unknown] [unknown]

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISSN: 0346-6787
 • ISBN: 91-974902-0-2

Försvarsdatum

30 januari 2004

Försvarstid

10:15

Försvarsplats

Föreläsningssalen Geocentrum 1

Opponent

 • Tommy Book (Professor)