Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Hervé Corvellec

Pågående forskningsprojekt:

1. ”Att förebygga verksamhetsavfall – in- och upplåsningar”. Tillsammans med Anette Svingstedt, Institutionen för service management och tjänstevetenskap. Finansierat av Energimyndigheten.
2. ”Från avfallshantering till avfallsförebyggande – Att minska genomförandeunderskott med hållbara handlingsnät” (”From waste management to waste prevention: Closing implementation gaps through sustainable action nets”). Projektansvarig. Med bland andra Richard Ek och Anette Svingstedt från Institutionen för service management och tjänstevetenskap. Finansierat av Formas.
3. ”Utbildningsframsyn” (“The future of higher waste education”). Projektansvarig: Anders Lagerkvist, Luleå tekniska universitet. Finansierat av Re-Source strategic innovation program.
4. ”The territorial dimension of waste policies: constructing a regime of proximity” (”Dimensions territoriales des politiques de gestion des dechets: la construction d’un regime de proximite”). Projektledare: Claudia Cirelli och Fabrizio Maccagliga, Université François-Rabelais de Tours, Frankrike. Finansierat av Ademe (Paris).
5. ”Framtidens skyltar visar vägen” (“Signs of the future show the way”). Med André Zandelin, Accus. Finansierat av Vinnova.

 Kan du berätta lite om forskningsprojekten?

­– Avfallshantering handlar om en typ av infrastruktur – och att hantera det som andra inte vill ha. Länge har avfall setts som ett forskningsområde inom naturvetenskap, rent tekniskt har det handlat om att minimera problem med deponier och optimera energiutvinning ur avfall. Men med åren har man insett att det krävs att man förstår sig på beteende om man ska förstå sig på avfall och numera bedrivs förstås även samhällsvetenskaplig forskning inom området, bland annat av mig och av kollegor i Göteborg. Själv är jag företagsekonom från början och har jobbat med ämnen som organisationsteori och risk. 
– Ett led i forskningen är en workshop, med forskare från flera länder, som ska hållas i Helsingborg under tre dagar i slutet på april med namnet ”Opening the bin – New perspectives on waste, culture and society from the humanities and the social sciences”.
– För att starta forskningsprojekt tvingas man ägna väldigt mycket tid åt att söka pengar, att knyta kontakter och delta i olika möten. För en stor ansökan kan man räkna med att det tar sex månader heltid fördelat över de sökande. Att skriva själva ansökan är den mindre biten. Det är förstås helt galet att så mycket tid går åt till att söka pengar och det håller på att bli allt värre. Nya forskningspropositionen leder till att man slussas runt till olika aktörer.
– Forskarna uppmuntras allt mer att söka pengar till projekt, men man måste alltså vara beredd på att det tar tid.

Varför blev du intresserad av detta område?

– Avfall är en enorm risk för folkhälsan. Hanterar vi det inte på ett korrekt sätt så förgiftar vi oss själva.
– Att ta ut och slänga och gräva ned avfallet är en katastrof. Att elda upp det är visserligen något bättre, men då är det bara energivärdet som kommer till användning. Det är viktigt att vara medveten om att vi slösar och slänger väldigt mycket. Vi lever ”avfallsintensivt”, men detta är inte hållbart ur ett materiellt perspektiv. Det är helt orimligt – och dyrt.

Vad har du forskat om tidigare?

– Jag har deltagit i en rad projekt, ända sedan 1991, och forskat länge om infrastruktur av flera olika slag. Det har varit inom områden som bibliotek, järnvägar, vindkraft, kollektivtrafik.
– Jag har också varit med och dragit igång en forskarutbildningskurs, ”Kickstart to Academic Life”, som fått ett europeiskt omnämnande.

Varför är din forskning viktig?

– Vi producerar avfall hela tiden. Det måste hanteras och det är mycket mer än vi tror. Hur tar vi hand om det?
– Svar på denna fråga måste vara att vi agerar hållbart och ansvarsfullt. Vad innebär det att man förebygger avfall? Det innebär en annan form av konsumtion, andra vanor, ett annat sätt att agera. Det är viktigt att peka på behovet av en rätt omfattande samhällsförändring.
– Sverige har betraktat sig som ledande när det gäller återvinning och förebyggande av avfallsproblem, men numera har exempelvis Tyskland gått förbi i utvecklingen.
– Det som är nytt är att företag tar över avfallspolicyn, på sina egna villkor och inte alltid med allmänhetens bästa för ögonen.  

Har du något drömprojekt du skulle vilja genomföra i framtiden?

– Det skulle kanske vara att fortsätta min forskning kring infrastruktur – och knyta ihop de fyra områdena energi, transport, avfall och kultur utifrån ett tjänsteperspektiv: infrastrukturtjänster.

Hervé Corvellec.

Hervé Corvellec

Läs mer om Hervé Corvellec och hans forskning.