Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Tjänstevetenskap startar diplomprogram i The Great Lakes Region

Kollage med två fotografier. Till vänster person står i båt på en sjö och slänger ut nät. Till vänster: Mattias Wengelin.
Fiske på Victoriasjön. Foto: Unsplash. Till höger: Mattias Wengelin. Foto: Cecilia Jönsson Silfversparre, SVT.

I samarbete med Lund University Commissioned Education (LUCE) erbjuder Institutionen för tjänstevetenskap ett nytt diplomprogram med start senare i vår. Fokus är på regionen kring Victoriasjön i östra Afrika och prefekt Mattias Wengelin, ansvarig för programmet, hoppas att kunna bidra till ökad kunskap om hållbar utveckling av tjänster.

LUCE kontaktade Mattias Wengelin i egenskap av prefekt med utlysningen inom Public Sector Innovation Program (på svenska Program för innovation i offentlig sektor) och frågade om det fanns någon hos Tjänstevetenskap som hade ett lämpligt projekt. Mattias själv blev intresserad att skapa något.

– För mig är det ett personligt intresse. Jag har jobbat med Victoriasjön tidigare ur ett sjösäkerhetsperspektiv. Nu får vi jobba med sjön ur ett utveckling- och hållbarhetsperspektiv, säger Mattias.

Tillsammans med medarrangör Christer Eldh ansökte han om att få hålla programmet och fick i februari veta att ansökan beviljats. Christer Eldh har tidigare forskat inom turism, småskaligt entreprenörskap och sjöfart. Med sig har de andra lärare från institutionen. Utbildningen är uppbyggd med 7 delmoment med olika teman, där innehållet bland annat kommer från institutionens masterutbildning i Sustainable service management.

– Det här programmet ligger rätt i tiden. Det är mycket fokus på Afrika, på hållbar utveckling och på The Great Lakes region. För programmet som börjar i år riktar vi i huvudsak in oss på Victoriasjön och länderna runt omkring i detta skede. Vi har bra kontakt med universitetet i Uganda. Kanske kan de andra sjöarna bli fokus i framtiden om vi ska genomföra programmet fler gånger, säger Mattias.

Målet är att programmet ska ge underlag till förbättringar och hållbarhet. De sökande till utbildningsprogrammet ska vara beslutsfattare inom offentlig verksamhet i regionen.

– På så sätt säkerställer vi att de som går programmet kan göra en faktisk skillnad. Victoriasjön är en outnyttjad tillgång, och samtidigt en felutnyttjad tillgång, säger Mattias.

Sjön spelar en viktig roll för människor i regionen, men den håller på att dö genom föroreningar, kraftig övergödning, överfiske och algblomning.

– Vi hoppas att genom utbildning hjälpa till att utveckla positiva och hållbara tjänster. Det gäller hela spektrumet; transport, hållbar turism och begynnande rekreation som också kan ge ett värde till lokalbefolkningen, säger Mattias.

Om New Welfare Services – Sustainable Service Design as a driver for regional development: The Great Lakes region

Programmet (på svenska Nya välfärdstjänster – Hållbar tjänstedesign som en motor för regional utveckling: Regionen Stora sjöarna) fokuserar på hållbara tjänster i regionen Stora sjöarna i östra Afrika. Syftet är att belysa hållbar tjänstedesign och service management som ett verktyg för regional utveckling. Det fokuserar på makthavande som en service och även makthavare som en möjliggörare för inkluderande kommersiell servicedesign, -utveckling och management. Primärt är programmets mål att öka och skapa fler hållbara (både sociala och miljömässiga) nationella och regionala samarbeten inom och mellan industrispecifika aktörer, genom synergier mellan representanter från respektive industriaktör. Programmet ges av Institutionen för Tjänstevetenskap vid Lunds universitet och Entebbe International University i Uganda som bidrar med lokaler och support, i samarbete med LUCE vid Lunds universitet.

Det ettåriga diplomerade utbildningsprogrammet börjar i maj och pågår ett år. Förutom uppstartsmötet i Uganda med workshops och introduktionsföreläsning består utbildningen av sju digitala delmoment och ett uppsatsseminarium på plats i Uganda som avslutning.

Läs mer om programmet här (pdf).

Har du någon kontakt som skulle passa? Dela gärna artikeln på engelska. Här hittar du artikeln på engelska.

 

Om Public Sector Innovation Programme

Lunds universitet erbjuder varje år internationella utbildningsprogram genom Svenska institutets innovationsprogram för offentlig sektor (Public Sector Innovation Programme). I år startar fyra program som varar över ett år. Syftet med programmet är att bidra med professionell kunskap till innovation i den offentliga sektorn och stödja implementeringen av Agenda 2030 för hållbar utveckling.

Läs mer om Lunds universitets internationella utbildningsprogram här. Där hittar du även länkar till ansökan.