Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Satsning för att möta framtidens handel och logistik

Flygfoto över Campus Helsingborg.
Det finns ett stort intresse både internt och externt för att stärka den inriktning på handel och logistik som finns på Campus Helsingborg, säger Lena Eskilsson, Lunds universitets prorektor och Campus Helsingborgs styrelseordförande.

Lunds universitet förstärker sitt arbete inom handel och logistik på Campus Helsingborg, under namnet REAL – Center for Retail and Logistics. Centret profileras mot hållbarhet, digitalisering och förändrat arbetsliv – de stora utmaningar som handel och logistik har att hantera. Förslaget om REAL och dess innehåll har klubbats av styrelsen för Campus Helsingborg och planen är att satsningen ska fortsätta etableras under hösten 2023.

Handel och logistik genomgår stora förändringar vilket ställer nya krav på branschen och den kunskap som behövs för yrkesverksamma och forskare. För att möta nya behov vill Lunds universitet samla forskning och utbildning i ett internationellt konkurrenskraftigt centrum. Centrat bygger vidare på den utbildning och forskning som redan idag bedrivs vid universitetet och finns på Campus Helsingborg och tar vara på den unicitet som finns i närområdet. 

– Det finns ett stort intresse både internt och externt för att stärka den inriktning på handel och logistik som finns på Campus Helsingborg. Genom att skapa en centrumbildning med en föreståndare blir profilen utåt och inåt tydligare och det ger även nya möjligheter till utveckling och samverkan, säger Lena Eskilsson, Lunds universitets prorektor och Campus Helsingborgs styrelseordförande. 

Omkring 500-550 svenska och internationella studenter går idag på utbildningsprogram inom handel, logistik eller hållbarhet som inriktning på Campus Helsingborg. Studierna sker både på grundnivå och avancerad nivå. Förutsättningarna för en ny ettåring masterutbildning kommer att utredas vidare. Inom centrat är det också tänkt att både internationella och svenska yrkesverksamma ska kunna erbjudas skräddarsydda kurser och program. 

På Campus Helsingborg finns idag två tvärvetenskapliga forskningscentrum och en forskargrupp på 12 forskare. Tanken är att grupperingarna integreras i det nya centrumet och att projekt och aktiveter därmed kan expandera. Likaså kan en forskarskola bli aktuell inom centrumet så småningom. Framtida fokusområden för forskningen föreslås vara hållbarhet, digitalisering och arbetsliv. 

I Helsingborg finns flera externa aktörer som vill se ökad samverkan inom handel och logistik. Det nya centrumet ska bli en nod för samverkan och innovation. Under våren påbörjades en testverksamhet med experimentlabb och på sikt kan även en tankesmedja och andra samverkansformer bli verklighet.  

– En stark forsknings- och innovationsmiljö är en förutsättning för att attrahera ledande företag och forskare till regionen och här i Helsingborg finns goda förutsättningar för det. Vi bidrar med forskning som är världsledande inom fältet, säger Charlotta Johnsson, rektor för Campus Helsingborg.
 
Etableringen är redan påbörjad och fortsätter under hösten 2023. En plan över organisering och finansiering har tagits fram av representanter från Lunds Tekniska Högskola, Samhällsvetenskapliga fakulteten och Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. 
 

För mer information kontakta:

Charlotta Johnsson, rektor för Campus Helsingborg
046 222 87 89
charlotta [dot] johnsson [at] ch [dot] lu [dot] se

Lena Eskilsson, prorektor för Lunds universitet och styrelseordförande för Campus Helsingborg
046- 222 70 05
lena [dot] eskilsson [at] rektor [dot] lu [dot] se