Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Rui Liu spikade sin avhandling

Bild till vänster visar blombukett och Rui Lius avhandling. Bild till höger visar Rui Liu med hammare.

Årets första spikning på institutionen ägde rum när Rui Liu spikade sin doktorsavhandling ”Tinkered care: Assembling Medicine Consumption in Grey Zones”. Ämnet är vård- och hälsotjänster och falska läkemedel.

Avhandlingens syfte är att utveckla kunskapen om vård som en situerad praktik såväl inom som utanför den medicinska miljön. Avhandlingen problematiserar fenomenet med förfalskade och illegitima medicinska produkter, vilket är ett problem som angår mellanstatliga organisationer, som exempelvis FN och WHO (Världshälsoorganisationen). Samtidigt som rättsliga sanktioner och teknologisk innovation förespråkas för att skydda den legala medicinska marknaden, visar studien på den ambivalens och tvetydighet som är inbegripna i olika hälsotjänster.

För att förstå medicinsk praktik som en situerad och förhandlad praktik utvecklar Liu begreppen ”assembling” och ”tinkering”. Det empiriska materialet för avhandlingen är insamlat med hjälp av etnografiska metoder och enkäter. För att besvara sina frågeställningar har Liu befunnit sig hos tullen på Arlanda, på sjukhus och i apotek, hon har också träffat vårdsökande, läkare och apotekspersonal. I analysen visar Liu att den individuella vårdtagaren befinner sig i ett komplext socialt sammanhang där förmågan att anpassa sig efter en föränderlig miljö mer och mer är betingat av sociala normer. Liu visar att flexibilitet och medvetenhet är två viktiga egenskaper för en ”tinkered practice”, vilket innebär risker i relation till tillgång och bruk av läkemedel.

Avhandlingen ger en empirisk inblick i hur vårdtjänster i dag formeras i ett nätverk av multipla aktörer. Avhandlingen bidrar med kunskap om den rumsliga och tidsliga dimensionen av vårdtjänster, den visar också hur vård är en ”tinkered practice”. Avhandlingen argumenterar för ett behov av alternativ förståelse av vård- och hälsotjänster utanför de traditionella institutionerna.

Oppositionen äger rum den 24 mars kl 10:15 i U203 på Campus Helsingborg.

Grupp om fyra personer står bredvid varandra. foto
Rui Liu med sina handledare. Från vänster: Susanne Lundin, Henrik Loodin, Rui Liu och Cecilia Fredriksson.