Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ny bok svarar på varför det är viktigt att lyssna

Anette Svingstedt framför en TV-skärm med bild på bokomslag "Strategiskt lyssnande". Foto.
Anette Svingstedt har skrivit boken tillsammans med Mats Heide.

Varför är lyssnande viktigt och hur kan vi som medarbetare och organisation bli bättre på det? De frågorna och andra besvaras i en ny bok som riktar sig till den som vill bli en mer kunddriven organisationen och som vill utveckla goda relationer både internt och externt.

Trots lyssnandets positiva påverkan och att organisationer har fler kommunikationskanaler än någonsin ägnas för lite tid åt att lyssna på kunder, medarbetare och andra viktiga intressenter. Hur kan det vara så?

– Det enkla svaret är att det är svårt, men det är möjligt att bli bättre på det, både som organisation och som medarbetare, säger Anette Svingstedt, universitetslektor vid Institutionen för tjänstevetenskap vid Lunds universitet, som tillsammans med Mats Heide, professor vid Institutionen för strategisk kommunikation vid Lunds universitet, skrivit boken Strategiskt lyssnande – Så blir chefer, medarbetare och organisationer bättre på att lyssna.

I boken visas att lyssna har många positiva effekter för organisationer. Lyssnandet ökar tilliten, engagemanget och arbetstillfredsställelsen.

– Organisationer behöver hantera lyssnandet som en strategisk fråga för att kunna utnyttja denna stora potential. Samtidigt som chefer och medarbetare behöver uppmärksammas på vikten av lyssnande och träna på det, säger Anette Svingstedt.

I boken får du svar på:

  • Varför är lyssnande viktigt?
  • Vilka hinder kan finnas för lyssnande?
  • Hur kan både medarbetare och organisationer bli bättre på att lyssna?
  • Hur kan organisationer utveckla förmågan att lyssna strategiskt för att öka värdeskapandet?
  • Hur bygger man ett system för att förbättra organisationens strategiska lyssnande?

Boken vänder sig till organisationer som vill stärka relationen mellan medarbetare och chefer och till externa intressenter som kunder, patienter, klienter eller invånare. Den är också lämplig som kurslitteratur inom tjänsteforskning, företagsekonomi, personalvetenskap, sociologi, psykologi och medie- och kommunikationsvetenskap.

Boken finns tillgänglig som inbunden och e-bok på Adlibris.

Om CLOO:s verksamhet

Anette Svingstedt och Mats Heide ingår båda i forskningsnätverket CLOO. CLOO står för Centrum för ledning i offentliga organisationer och är ett nätverk inom Lunds universitets med fokus på forskning kring bland annat ledarskap, medarbetarskap, professioner, makt, kommunikation, styr- och organiseringsidéer. CLOO strävar efter att öka kunskapen om de komplexa utmaningar som offentliga organisationer står inför. Deras ambition är att på olika sätt undersöka, diskutera och sprida kunskap om hur tjänsteverksamheter inom offentlig sektor leds, styrs och organiseras.

Läs mer om CLOO här.