The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Cecilia Fredriksson.

Cecilia Fredriksson

Professor

Cecilia Fredriksson.

Butiken. Upplevelse, organisering och plats

Editor

  • Lena Eskilsson
  • Cecilia Fredriksson

Summary, in Swedish

Den här boken utforskar butiken som plats för social och kulturell interaktion. Butiken och detaljhandeln står idag inför en rad nya utmaningar som handlar om ökad mobilitet, stordriftsutveckling, etik, mångfald och konsumentinflytande. Butiken har också blivit ett viktigt varumärke där upplevelser betonas alltmer. Vi köper inte längre bara en vara, utan även en upplevelse, en identitet eller en livsstil. Hur skapar butiken mervärde utifrån perspektiv som lokalisering, utformning, personal och kunder? Spelar det någon roll var butiken är placerad och hur blir den tillgänglig för olika grupper?

Department/s

  • Department of Service Studies

Publishing year

2010

Language

Swedish

Document type

Book

Publisher

Liber

Topic

  • Social Sciences Interdisciplinary

Status

Published

ISBN/ISSN/Other

  • ISBN: 978-91-47-09499-8