The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Cecilia Fredriksson.

Cecilia Fredriksson

Professor

Cecilia Fredriksson.

Från Atlantens hjärta. Om marina ogräs, sargassotång och nygamla mysterier.

Author

 • Cecilia Fredriksson

Editor

 • Johanna Alkan Olsson
 • Helena Hansson
 • Erik Persson
 • Carina Sjöholm
 • Niklas Vareman

Summary, in Swedish

”Invasiva främmande arter” är ett uttryck som hörs allt oftare, såväl i medier som i diskussioner vid fikabordet. Vad är då en invasiv främmande art och varför väcker dessa arter så starka känslor? Varför är de ett problem? Hur blir man av med dem? Har de några positiva egenskaper? Det är några av de frågor vi tar upp i den här boken som är ett resultat av det tvärvetenskapliga forskningstemat ”Perspektiv på invasiva främmande växter. Paradoxen växt, människa och individuella preferenser” som genomfördes under 2020–2021 vid Pufendorfinstitutet, Lunds universitet. Deltagare i temat har varit forskare från Lunds universitet och Sveriges lantbruksuniversitet som representerar flera olika ämnen: ekologi och botanik, miljövetenskap, etnologi, filosofi, landskapsplanering och växtvetenskap.

Department/s

 • Department of Service Studies

Publishing year

2021-12-01

Language

Swedish

Pages

47-47

Publication/Series

Växtverk. Perspektiv på invasiva främmande växter i svensk natur.

Document type

Book chapter

Publisher

Palaver press akademi

Topic

 • Social Sciences Interdisciplinary

Status

Published

Project

 • CROCUS Kulturens rum och kreativitetens villkor
 • Service Studies Culture
 • Marine food resources for new markets

ISBN/ISSN/Other

 • ISBN: 978-91-985659-0-4