The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Michael Johansson.

Michael Johansson

Researcher

Michael Johansson.

Tillfälliga mötesplatser i urbana miljöer för långsiktig destinationsutveckling : Om att förstå nyttan med mikroparker för stadens gröna infrastruktur

Author

  • Michael Johansson

Summary, in Swedish

Denna rapport Tillfälliga lösningar i urbana miljöer för långsiktig destinationsutveckling -Om att förstå nyttan med mikroparker för stadens gröna infrastruktur ingår i det av FORMAS finansierade forskningsprojektet ”Urban turismutveckling i förnyelse: Hantera hållbarhet i tilltagande turismflöden”. I rapporten diskuteras hur tillfälliga lösningar i gaturummet kan ha stor betydelse för en långsiktig destinationsutveckling för hållbara städer. Denna rapport är en vidareutveckling av innehåll i rapporten Upplevelsens hållbara mikrogeografier - Att utveckla stadsrummet för att främja klimatanpassning och utveckling av urbana upplevelser av Michael Johansson & Jan Henrik Nilsson från 2024.

Department/s

  • Department of Service Studies

Publishing year

2024-02-17

Language

Swedish

Document type

Report

Publisher

Institutionen för tjänstevetenskap, Lunds universitet

Topic

  • Human Geography

Keywords

  • Pop-up park
  • Destinationsutveckling
  • Parklet
  • Grön infrastruktur
  • Ekosystemtjänster
  • Tactical urbanism

Status

Published

Project

  • Rethinking urban tourism development: Dealing with sustainability in the age of over-tourism