The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Malin Zillinger.

Malin Zillinger

Assistant Head of Department, senior lecturer, associate professor

Malin Zillinger.

Värden som uppstår genom besökscentret Absolut Home i Åhus : Slutrapport för The Absolut Company

Author

 • Malin Zillinger
 • Torleif Bramryd
 • Sara Hedström

Summary, in Swedish

The Absolut Company har öppnat besökscentret Absolut Home i Åhus och detta har potential att medföra ett stort antal värden för orten. Forskarna har studerat både
turistaktörers och Åhusbors syn på värden för att ta reda på hur de ställer sig till det nya besökscentret i sin ort.

Department/s

 • Department of Service Studies

Publishing year

2019-05-06

Language

Swedish

Document type

Report

Publisher

Lund University

Topic

 • Social Sciences Interdisciplinary

Keywords

 • Värdeskapande
 • Upplevelse
 • Kulinarisk turism
 • Turism

Status

Published

Project

 • Värden som uppstår genom besökscentret Absolut Home i Åhus

ISBN/ISSN/Other

 • ISBN: 978-91-7895-120-8
 • ISBN: 978-91-7895-119-2