The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Alvehus

Johan Alvehus

Professor

Alvehus

Riskabelt att skapa låtsasmarknader i välfärden

Author

  • Johan Alvehus

Summary, in Swedish

Vinsterna bland företagen i välfärdssektorn kan bara hämtas hem genom att krympa kostnaderna. Men att låta företag agera på låtsasmarknader, där nedskärningar är det enda sättet att gå med vinst på kort sikt, är en riskabel väg i välfärdsbyggandet.

Department/s

  • Department of Service Studies

Publishing year

2011-11-11

Language

Swedish

Publication/Series

Svenska Dagbladet

Document type

Newspaper article

Publisher

Svenska Dagbladet

Topic

  • Social Sciences Interdisciplinary

Status

Published

ISBN/ISSN/Other

  • ISSN: 1101-2412