The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Erika Andersson Cederholm.

Erika Andersson Cederholm

Professor

Erika Andersson Cederholm.

Den empiriska glädjen. En vänbok till Malin Åkerström

Editor

  • Erika Andersson Cederholm
  • Katarina Jacobsson
  • David Wästerfors

Summary, in Swedish

Det finns energi att hämta i empiriska iakttagelser och det kan vara en
fröjd att utvinna den energin. Så lyder budskapet i den här vänboken
till Malin Åkerström, professor emerita vid Lunds universitet.
Med nedslag i vitt skilda fält och projekt vill författarna exemplifiera
och analysera det speciella samspel som äger rum mellan empiri
och forskare i olika samhällsvetenskapliga ämnen. Det rör sig om en
tolkande aktivitet som är nyfiken och öppen för överraskningar och
lyckoträffar.

Malin Åkerström har under flera decennier bedrivit forskning i den
här andan och publicerat en rad färgstarka och stilbildande böcker
och artiklar.

Den empiriska glädjen är en antologi uppdelad i fyra delar: brott och
straff, kultur och kontroll, interaktioner och ritualer samt forskare och
fält. Boken innehåller bidrag från 30 författare vid olika lärosäten och
riktar sig till forskare och studenter i sociologi, kriminologi, socialt
arbete och socialantropologi samt angränsande ämnen.

Department/s

  • Department of Service Studies
  • Professions and Organisation
  • School of Social Work
  • Sociology

Publishing year

2023

Language

Swedish

Document type

Book

Publisher

Lunds universitet : Sociologiska institutionen

Topic

  • Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)

Status

Published

ISBN/ISSN/Other

  • ISBN: 978-91-7267-477-6
  • ISBN: 978-91-7267-476-9