Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kursplan & litteraturlistor för Service management

Vårterminen 2016

Termin 2 

För inriktning Health
KSMB21 Hälsa på marknaden (15 hp)
Kursplan
Kurslitteratur
Examinator

För inriktning H&R
KSMD22 Hospitality Management ur ett
Human Resource-perspektiv (15 hp)
Kursplan
Kurslitteratur
Examinator

För inriktning Retail
KSMB23 Retail Management - butiken (15 hp)
Kursplan
Kurslitteratur
Examinator

För inriktning Tourism 
KSMC24 Turismens uttrycksformer (15 hp)
Kursplan
Kurslitteratur
Examinator

KSMB25 Konsumtion, identitet och kommunikation (15 hp)
Kursplan
Litteraturlista
Examinator

 

Termin 4 

För inriktning Health
KSMB42 Hälsans roll i organisationen (15 hp)
Kursplan
Kurslitteratur
Examinator

För inriktning H&R
KSMB43 Matkultur: Konsumtion och produktion (15 hp)
Kursplan
Kurslitteratur
Examinator

För inriktning Retail
KSMB44 Retail Management - plats- och
affärsrelationer (15 hp)
Kursplan
Kurslitteratur
Examinator

För inriktning Tourism
KSMB45 Turism och platsutveckling (15 hp)
Kursplan
Kurslitteratur
Examinator

KSMC41 Metod och analytisk färdighet (15 hp)
Kursplan
Kurslitteratur
Examinator

 

Termin 6

För inriktning Health
KSMA61 Innovationer och tjänsteutveckling inom
hälsoorganisationer (15 hp)
Kursplan
Kurslitteratur
Examinator

För inriktning H&R
KSMB62 Affärsutveckling i upplevelseekonomin (15 hp)
Kursplan
Kurslitteratur
Examinator

För inriktning Retail
KSMB63 Retail management: Kreativitet och affärsutveckling (15 hp)
Kursplan
Kurslitteratur
Examinator

För inriktning Tourism
KSMB64 Hållbar turismutveckling (15 hp)
Kursplan
Kurslitteratur
Examinator

KSKK01 Service management: Examensarbete för
kandidatexamen (15 hp)
Kursplan
Kurslitteratur
Examinator