Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kursplan & litteraturlistor för Equality and diversity management

Vårterminen 2016

Termin 2 

EDMB21 Genusvetenskaplig teori (7.5 hp)
Kursplan
Kurslitteratur
Examinator

EDMB22 Metod och analytisk färdighet (7.5 hp)
Kursplan
Kurslitteratur
Examinator

EDMB23 Kundrelationer i serviceverksamheter(15 hp)
Kursplan
Kurslitteratur
Examinator

 

Termin 4 

EDMC41 Organisering av serviceverksamheter (15 hp)
Kursplan
Kurslitteratur
Examinator

EDMB42 Ekonomi och verksamhetsstyrning (15 hp)
Kursplan
Kurslitteratur
Examinator

 

Termin 6 

 

EDMA61 Implementering av mångfald inom organisationer ur
ett genusperspektiv (7.5 hp)
Kursplan
Kurslitteratur
Examinator

EDMA62 Implementering av mångfald inom organisationer ur
ett service managementperspektiv (7.5 hp)
Kursplan
Kurslitteratur
Examinator

EDMA63 Metodologisk fortsättningskurs ur ett
genustperspektiv (7.5 hp)
Kursplan
Kurslitteratur
Examinator

EDMA64 Metodologisk fortsättningskurs ur ett
service managementperspektiv (7.5 hp)
Kursplan
Kurslitteratur
Examinator

SMKK10 Service management: Examensarbete för
kandidatexamen (15 hp)
Kursplan
Kurslitteratur
Examinator