Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kursplan & litteraturlistor för Equality and diversity management

VÅRTERMINEN 2019

Termin 4 

EDMD41 Genusvetenskaplig teori (7,5 hp)
Kursplan
Kurslitteratur
Examinator

EDMC42 Metod och analytisk färdighet (15 hp)
Kursplan
Kurslitteratur
Examinator

EDMA43 Organisering av mångfald (7,5 hp)
Kursplan
Kurslitteratur
Examinator

Termin 6

EDMB61 Implementering av mångfald inom organisationer (7,5 hp)

Kursplan
Kurslitteratur
Examinator

EDMA63 Metodologisk fortsättningskurs ur ett genusperspektiv (7,5 hp)

Kursplan
Kurslitteratur
Examinator

EDMA64 Metodologisk fortsättningskurs ur ett service managementperspektiv (7,5 hp)

Kursplan
Kurslitteratur
Examinator

SMKK60 Service management: Examensarbete för
kandidatexamen (15 hp)
Kursplan
Kurslitteratur
Examinator