Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Consumer Culture

SMMX31, Fristående kurs, 7,5 hp

Vill du lära dig mer om hur vi kan förstå dagens konsumtionskultur? Sök då till kursen, Consumer culture, som ger dig begrepp och verktyg för att förstå hur digitalisering, globalisering och hållbarhet påverkar dagens konsumtion.

Denna kurs ger en möjlighet att förvärva kunskap och förståelse för framväxten av konsumtionskultur som fenomen och forskningsområde. Under föreläsningar och seminarier kommer vi att täcka in centrala begrepp, teorier och modeller inom forskningsområdet konsumtionskultur och demonstrera hur konsumtionskulturforskning kan användas för att problematisera och analysera olika konsumtionsfenomen.
 

Kursen består av fyra delar som undersöker några av de viktigaste utvecklingarna inom samtida konsumtionskultur. Den första delen introducerar konsumentkultur som fält och forskningsområde och presenterar nyckelbegrepp. Den andra delen behandlar konsumentkultur och globalisering. Den tredje delen tar upp konsumtionskulturen och digitaliseringen och den fjärde delen fokuserar på konsumtionskulturen och etisk konsumtion.

Denna kurs ges på engelska och är på avancerad nivå.
Nästa kursstart är höstterminen 2023.

Läs mer om kursen på vår engelska webbplats (länk)