Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ulrika Westrup.

Ulrika Westrup

Universitetslektor, docent

Ulrika Westrup.

Vad hände med de sociala relationerna under coronapandemin?

Författare

  • Malin Espersson
  • Alina Lidén
  • Ulrika Westrup

Summary, in Swedish

Under covid-19-pandemin blev många anställda rekommenderade eller tvingade att arbeta på distans (Fackförbundet ST, 2020; Wang m.fl., 2021). Sammantaget arbetade 30–40 procent av arbetstagarna hela eller delar av sin arbetstid på distans under pandemin (Myndigheten för arbetsmiljökunskap, 2021). Den fysiska arbetsplatsen var inte längre en självklarhet; från en dag till en annan blev i stället distansarbete normen i vardagen för många.

Under pandemin var förhållandena unika, distansarbetet var påtvingat och inte ett resultat av varken organisationers behov eller individers önskemål. Det finns på så vis påtagliga skillnader i distansarbete före och under pandemin (Wang m.fl., 2021). I studier som har genomförts om arbete på distans under covid-19-pandemin har framför allt faktorer som den fysiska arbetsmiljön (i.e. Mihalca m.fl., 2021), anställdas psykiska hälsa (i.e. George m.fl., 2021; Palumbo, 2020), balansen mellan arbete och hem/familj (i.e. Arntz m.fl., 2020; Ford m.fl., 2021) samt produktivitet (i.e. Awada m.fl., 2021; Ferreira m.fl., 2021) uppmärksammats. Däremot det saknas det fördjupade studier om hur anställda
upprätthåller sociala relationer med kollegor under distansarbete (Byrd, 2022). En studie av Lal m.fl. (2021) visar dock att sociala interaktioner fortlever under distansarbete, men att dessa interaktioner blir färre och sker i en mer organiserad form. En viktig pusselbit blir därför att förstå vad som händer med ansvaret för de sociala relationerna, när de tidsmässiga- och rumsliga förutsättningarna förändras och möjligheten att träffas fysiskt upphör.

Studiens syfte är att förstå hur anställda upplever att relationerna till kollegorna förändrades när de blev förhindrade att mötas fysiskt i det påtvingade distansarbetet under covid-19-pandemin. Teoretiskt inspireras vi av forskning som har fokus på individualisering av arbetsförhållanden, flexibilitet och betydelsen av sociala relationer. Studien är empiriskt grundad och baseras på data från djupintervjuer med 19 anställda som helt eller delvis har arbetat på distans under pandemin. De anställda finns inom samhällssektorerna privat,
offentlig och idéburen verksamhet.

Avdelning/ar

  • Institutionen för tjänstevetenskap

Publiceringsår

2023-06-14

Språk

Svenska

Dokumenttyp

Konferensbidrag: abstract

Ämne

  • Work Sciences

Conference name

FALF 2023

Conference date

2023-06-14 - 2023-06-16

Conference place

Helsingborg, Sweden

Aktiv

Published