Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ulrika Westrup.

Ulrika Westrup

Universitetslektor, docent

Ulrika Westrup.

Gränsöverskridande styrning : om krav på ekonomisk styrning i social verksamhet inriktad mot barn och ungdomar

Cross-boundary control. On the demands facing management control in social operations aimed at children and young people.

Författare

 • Ulrika Westrup

Summary, in Swedish

Popular Abstract in Swedish

Denna studie behandlar krav som verksamhetens karaktär medför på ekonomisk styrning i social verksamhet inriktad mot barn och ungdomar. I kommuner finns flera verksamheter som bedriver ett omfattande arbete inriktat mot barn och ungdomar, t.ex. förskola, skola och socialtjänst. Många olika professionella aktörer är inblandade i arbetet med denna målgrupp, såsom förskollärare, lärare, specialpedagoger, fritidspedagoger, socionomer, psykologer m.fl. Dessa aktörer måste samarbeta såväl inom som utom den egna professionen och organisationen för att uppnå goda resultat och ett effektivt resursutnyttjande. Utvecklingen av den ekonomiska styrningen i kommuner har emellertid under senare år gått mot avgränsade uppdrag för olika verksamheter och införande av ekonomiska ansvarsenheter. Frågan är dock hur väl en sådan styrinriktning beaktar verksamhetens karaktär?Tre kommunala utvecklingsarbeten har studerats för att analysera och beskriva verksamhetens karaktär. Det ekonomiska styrsystemet har undersökts utifrån hur det är utformat och hur det uppfattas. I studien visas att verksamhetens karaktär ställer krav som innebär att olika verksamheter borde hanteras som sammanhängande i stället för som separata delar i det ekonomiska styrsystemet. Man kan därför inte nöja sig med t.ex. målstyrningens enkla logik, utan större uppmärksamhet bör ägnas åt dialog och beskrivningar kring vad som skapar resultat. Vidare konstateras att det behövs ett kompletterande perspektiv på förskola, skola och socialtjänst i den ekonomiska styrningen, ett perspektiv som utgår ifrån en mer gränsöverskridande styrning. Studien avslutas med en diskussion kring hur ett sådant styrperspektiv kan börja att ta form.

Avdelning/ar

 • Institutionen för tjänstevetenskap

Publiceringsår

2002

Språk

Svenska

Dokumenttyp

Doktorsavhandling

Förlag

Department of Service Management, Lund University

Ämne

 • Business Administration

Nyckelord

 • Human service organisations
 • Economic planning
 • Ekonomisk planering
 • Accountability
 • Co-operate
 • Dialogue.
 • Budget
 • Management control
 • Municipality

Aktiv

Published

Handledare

 • [unknown] [unknown]

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISBN: 91-628-5384-8

Försvarsdatum

29 november 2002

Försvarstid

10:15

Försvarsplats

Ekonomicentrum 3, sal 207. School of Economics and Management

Opponent

 • Jan-Erik Gröjer (Professor)