Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ulrika Westrup.

Ulrika Westrup

Universitetslektor, docent

Ulrika Westrup.

Att förstå varandra och tänka om

Författare

  • Ulrika Westrup
  • Roger Johansson

Redaktör

  • Pernilla Danielsson
  • Roger Johansson
  • Ulrika Westrup

Summary, in Swedish

En modell för samskapande mellan professionella med barnet i fokus
Denna bok handlar om hur välfärdsorganisationer kan samskapa värde tillsammans med den som de är till för. Boken belyser betydelsen av att förstå olika verksamheters perspektiv – socialtjänsten, barn- och ungdomspsykiatrin och skolan – genom yrkesgruppernas egna röster för att effektivt kunna ta tillvara varandras kompetenser. I boken föreslås en modell för samskapande i välfärdstjänster som bygger på ett tjänsteperspektiv, ibland kallat tjänstelogik.
Boken vänder sig till studenter vid lärarutbildningar, socionomutbildningar och beteendevetenskapliga utbildningar samt inom området hälsa.

Avdelning/ar

  • Institutionen för tjänstevetenskap
  • Utbildningsvetenskap

Publiceringsår

2019

Språk

Svenska

Sidor

107-119

Publikation/Tidskrift/Serie

Tjänstelogik i välfärden : En modell för samskapande mellan professionella med barnet i fokus

Volym

1:1

Dokumenttyp

Del av eller Kapitel i bok

Förlag

Studentlitteratur AB

Ämne

  • Social Sciences Interdisciplinary

Nyckelord

  • Möte mellan professionella med barn i fokus

Aktiv

Published

ISBN/ISSN/Övrigt

  • ISBN: 978-91-44-12057-7