Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Organisering av kritiska infrastrukturtjänster

en fallstudie av avfallshantering

Bakgrund

Avfallshantering sedd som en kombination av kritisk infrastruktur och tjänstverksamhet.

 

Samhällsrelevant syfte

Att visa hur den svenska avfallshanteringens organisering resulterar i en värdeskapande infrastrukturtjänst.

 

Forskningsfokus

Organiserandet av avfallshantering.

 

Teoretisk ansats

En processbaserad och praktiknära ansats med analytiskt fokus på hur skilda organisatoriska och rumsliga nivåer samverkar.

 

Beståndsdelar

Fyra delar, tre forskningsinriktade delstudier och ett utvecklingsinriktat delprojekt. De tre forskningsorienterade delarna utgörs av en makro-orienterad delstudie av utveckling av lagstiftningen om deponi, en meso-orienterad delstudie av avfallsbolagens praktiska organisering av materialflöden i relation till avfallsfilosofi, samt en mikro-orienterad delstudie av medarbetarnas kompetens i organiseringen av avfallshantering som värdeskapande tjänsteverksamhet. Det fjärde, utvecklingsinriktade delprojektet syftar till att ta fram effektiviseringsmått i samarbete med företrädare för de medverkande företagen.

 

Resultat

Dels praktiknära kunskap om organiserandet av avfallshantering i skärningspunkten mellan förändringar i synen på avfall och avfallets värde, koordinering av olika flödesprocesser respektive medarbetarnas kompetens; dels effektiviseringsmått för avfallshanteringens organisering.

 

Ladda ner projektbeskrivningen

Ladda ner slutrapporten

 

Projektet har beviljats 5,2 miljoner av Vinnova (2009-09-08) inom ramen för satsningen Vinnande tjänstearbete.

 

 

 

Kontakt

Hervé Corvellec

Professor Hervé Corvellec

Institutionen för service management och tjänstevetenskap
Lunds universitet

Epost: herve [dot] corvellec [at] ism [dot] lu [dot] se

Tel: 042 356 603, 0730 31 99 04

 

Latest publications

Slutrapporten / Final report: Hultman, Johan & Corvellec, Hervé (2014) Organisering av avfallstjänster för ett hållbart samhälle: En fallstudie av avfallshantering 2010-2013 (pdf). Helsingborg: Institution för service management och tjänstevetenskap, Lunds. With a summary in English.

Zapata Campos and Hall, Michael (Eds) (2013) Organising waste in the city: international perspectives on narratives and practices. Bristol: The Policy Press.

Hervé Corvellec, María José Zapata Campos, Patrik Zapata (2013) Infrastructures, lock-in, and sustainable urban development: the case of waste incineration in the Göteborg Metropolitan Area, Journal of Cleaner Production, 50 (1): 32–39. Working paper available here (pdf).

Zapata Campos, Marià José and Zapata, Patrik (2013) Switching Managua on! Connecting informal settlements to the formal city through household waste collection. Environment & Urbanization 25(1): 1-18.