Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Lena Eskilsson.

Lena Eskilsson

Prorektor

Lena Eskilsson.

Transport, bebyggelse och utvecklingskontroll : En komparativ stadsgeografisk studie

Författare

 • Karin Book
 • Lena Eskilsson

Summary, in Swedish

Syftet med avhandlingen är att klarlägga de intraurbana sambanden mellan transportstruktur, bebyggelsestruktur och maktstruktur (utvecklingskontroll). Viktiga faktorer för samspelet som vi urskiljt är verksamhets- och bostadslokalisering, densitet, centrumstruktur, transportsystemets uppbyggnad och färdmedelsval. Faktorerna sammanfattas i en enkel modell. Sambanden har undersökts i fem utländska fallstudiestäder med stor variation i uppbyggnaden av transport- och bebyggelsestruktur samt utvecklingskontroll. Resultaten visar tydligt att städer med övervägande del privat inflytande över stadsutvecklingen saknar helhetssynen i planeringen och har en bristfällig integrering av markanvändnings- och transportplaneringen. Då offentliga intressen styr finns det i regel en bättre helhetssyn över staden. En central fråga är vilken balans man bör ha mellan allmän och privat inblandning i stadsplaneringen och –utvecklingen.

Avdelning/ar

 • Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi
 • Institutionen för tjänstevetenskap

Publiceringsår

1997

Språk

Svenska

Dokumenttyp

Licentiatavhandling

Förlag

Kommunikationsforskningsberedningen

Ämne

 • Social Sciences Interdisciplinary

Nyckelord

 • markanvändning
 • utvecklingskontroll
 • stadsutveckling
 • bebyggelse
 • transport

Aktiv

Published

Handledare

 • Eric Clark

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISBN: 9188868311