Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Lena Eskilsson.

Lena Eskilsson

Prorektor

Lena Eskilsson.

Centrum. Utarmning eller renässans?

Författare

 • Karin Book
 • Lena Eskilsson

Summary, in Swedish

Centrums roll och funktion har förändrats över tiden under perioder av urbanisering, suburbanisering, desurbanisering och reurbanisering. Transportmedelsutvecklingen och olika stadsplaneringstraditioner har påverkat såväl stadsstrukturen som centrums uppbyggnad. Det övergripande syftet med boken är att belysa hur olika bebyggelse- och trafikmässiga faktorer samverkar och formar centrum och centrumstrukturen i städer. De stadsutvecklingstendenser vi ser idag ger upphov till en mängd frågor kring centrums framtida roll. I boken diskuteras och analyseras olika decentraliserande och centraliserande krafter samt vilka effekter dessa har på centrumstrukturen, centrums roll i staden och uppbyggnaden av transportstrukturen.

Avdelning/ar

 • Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi
 • Institutionen för tjänstevetenskap

Publiceringsår

1999

Språk

Svenska

Publikation/Tidskrift/Serie

KFB-Rapport 1999:13

Dokumenttyp

Bok

Förlag

Kommunikationsforskningsberedningen

Ämne

 • Human Geography

Nyckelord

 • stadsutveckling
 • transport
 • lokalisering
 • centralisering
 • centrumstrategier
 • Centrum
 • decentralisering

Aktiv

Published

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISSN: 1104-2621
 • ISBN: 9188371271