Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Johan Hultman.

Johan Hultman

Professor

Johan Hultman.

Natur och miljö - diskurs och materialitet

Författare

  • Johan Hultman

Redaktör

  • Lars J. Lundgren

Summary, in Swedish

Var finns naturen och hur upplever vi den? Vad är meningen med naturen och hur skapas denna mening? Vad är skillnaden mellan natur och miljö och vad blir konsekvenserna om man tar fasta på hur denna skillnad uppstått? Detta är frågor som rör naturens kulturhistoria och kulturisering. Ur ett internationellt perspektiv har intresset för naturens kulturella konstruktion vuxit fram under de senaste decennierna , men det finns ett behov av att utveckla diskussionen i ett svenskt sammanhang. Den humanvetenskapliga miljöforskningen har mängder av kvaliteter, men den kritiska granskningen av hur naturen faktiskt skapas är ett område där mycket intressant finns kvar att göra. Inte minst behövs det en argumentation för att naturen inte är en pre-diskursiv zon, dvs något vars betydelse är omedelbar, given på förhand och absolut, utan en social och kulturell kategori, vars mening hela tiden skapas och återskapas. Vi berättar naturen och naturen berättas för oss; naturen når oss genom olika media inbäddad i diskursivt formade meningar och praktiker – precis som ett… konsumtionsobjekt! Som andra sociala och kulturella processer har naturen en historia.

Avdelning/ar

  • Institutionen för tjänstevetenskap

Publiceringsår

2003

Språk

Svenska

Sidor

15-26

Publikation/Tidskrift/Serie

Vägar till kunskap

Dokumenttyp

Del av eller Kapitel i bok

Förlag

Brutus Östlings Bokförlag Symposion

Ämne

  • Social Sciences Interdisciplinary

Nyckelord

  • naturens kulturhistoria
  • natur
  • diskurs

Status

Published

ISBN/ISSN/Övrigt

  • ISBN: 91-7139-594-6