Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Johan Alvehus.

Johan Alvehus

Professor

Johan Alvehus.

Paragrafer och Profit. Om kunskapsarbetets oklarhet

Författare

 • Johan Alvehus

Summary, in Swedish

Popular Abstract in Swedish

Kunskapsarbete framställs ofta som något som präglas av dolskhet eller oklarhet: produkten som säljs är oklar, resultatet är oklart och även själva arbetsprocesserna framställs ofta som oklara. Detta påverkar i sin tur den styrning som man kan förvänta sig i kunskapsintensiv verksamhet: en styrning som ofta handlar om personalen mer än om arbetet. I denna studie problematiseras och diskuteras arbetets organisering i en kunskapsintensiv verksamhet genom att själva arbetets roll lyfts fram, en ansats som i sammanhanget är mindre vanlig.Avhandlingens empiriska grund är skattekonsulters arbete på en stor revisionsbyrå. Arbetet framstår i olika dager beroende på om man ser till hur de nyblivna skattekonsulterna framställer det eller om man ser till de mer seniora konsulternas bild. I den tidigare bilden framhålls arbetets problemlösande karaktär medan den senare snarare handlar om att konstruera problem. Distinktionen handlar bl a om att juniora medarbetare utestängs från klientrelationer och arbetet i dem, medan den juridiska problemlösningen delegeras till dem. Samtidigt som detta leder till att det finns två sinsemellan olika bilder av vad arbetet handlar om så finns det en dimension som binder dem samman: timdebitering. Den utgör ett sätt att värdera det arbete som utförs i termer av hur många timmar som man kan debitera klienten, men det blir också ett sätt att inom organisationen skapa en bild av vad som är relevant arbete.Utifrån de empiriska observationerna kring problemlösning, problemkonstruktion och timdebitering diskuteras kunskapsarbetets organisering i mer allmänna termer. Arbetet präglas av att man skapar en arbetsdelning mellan juniora och seniora, vilket skapar lönsamhet samtidigt som den genererar en bild av individuell progression. Genom att närmare belysa arbetets organisering kan också idén om kunskapsarbetets oklarhet i sig diskuteras. I stället för att ta en sådan oklarhet som en utgångspunkt för resonemang kring kunskapsintensiva företag så visar studien hur det "kunskapsintensiva" kan ses som en effekt av hur oklarheter och klarheter kring arbetet allokeras i relationer till klienter och personal.

Avdelning/ar

 • Företagsekonomiska institutionen

Publiceringsår

2006

Språk

Svenska

Dokumenttyp

Doktorsavhandling

Förlag

Lund Business Press

Ämne

 • Business Administration

Nyckelord

 • Organisationsteori
 • Organizational science
 • Samhällsvetenskaper
 • Social sciences
 • Tax consultancy
 • Professional service firms
 • Knowledge intensive firms
 • Division of labour
 • Knowledge work
 • Ambiguity
 • Management of enterprises
 • Företagsledning
 • management

Status

Published

Handledare

 • Mats Alvesson

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISBN: 91-85113-09-3

Försvarsdatum

24 mars 2006

Försvarstid

13:00

Försvarsplats

Crafoordsalen Holger Crafoords Ekonomicentrum Tycho Brahes väg 1 Lund

Opponent

 • Sten Jönsson (Professor)