Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Jan Henrik Nilsson.

Jan-Henrik Nilsson

Universitetslektor, docent

Jan Henrik Nilsson.

Hotellens och krogarnas framväxt : Ett kulturgeografiskt perspektiv

Författare

  • Jan-Henrik Nilsson

Summary, in Swedish

Handel och resande är en förutsättning för internationellt utbyte av
såväl varor och människor som kultur och innovationer. Handeln
och resandet går tillbaka till historiens gryning men har under de
senaste århundradena blivit en allt viktigare del i den ekonomiska
utvecklingen. Globaliseringen har till följd av tilltagande ekonomisk
och politisk integration drivit på utvecklingen av resandet och skapat
allt större efterfrågan på kommersiella boenden och måltider.
Hotell- och restaurangbranschen är av central betydelse för den
ekonomiska utvecklingen genom att tillhandahålla en infrastruktur
som gör resandet möjligt. Den stadigt ökande efterfrågan har gjort
att branschen utvecklats till en allt viktigare del av tjänstesektorn.
Hotellens och krogarnas framväxt, ett kulturgeografiskt perspektiv
behandlar hotell- och restaurangbranschens historiska utveckling
från antiken till nutidens globala servicesamhälle. Framställningen
följer de grundläggande dragen i den ekonomiska utvecklingen.
Grundtanken är att den teknologiska, ekonomiska, sociala och
politiska utvecklingen har skapat de viktigaste förutsättningarna
för branschens framåtskridande. Det affärsmässiga resandet bildar
grunden för bokens fyra kronologiskt ordnade kapitel medan fritidsresandet
ägnas ett separat kapitel som spänner över ett vidare
tidsspann.

Avdelning/ar

  • Institutionen för tjänstevetenskap

Publiceringsår

2016

Språk

Svenska

Dokumenttyp

Bok

Förlag

Örebro universitet

Ämne

  • Social and Economic Geography
  • Social Sciences Interdisciplinary

Status

Published

ISBN/ISSN/Övrigt

  • ISBN: 978-91-87789-04-5