Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Visioner för en hållbar turism

Intervju med Stefan Gössling

Transporter länkar samman världen och är grunden för alla tjänster, inte minst turismen. Omställningen till ett fossilfritt samhälle, liksom coronapandemin, ställer turistbranschen inför stora utmaningar. Inom forskningstemat ”Turism, plats & mobilitet” undersöks hur besöksnäringen påverkas av förändringar i omvärlden, och hur den kan bli mindre sårbar.

Stefan Gössling, professor vid Institutionen för service management och tjänstevetenskap, pekar på att coronapandemin verkligen har visat hur mycket i samhället som är kopplat till turism.

– Det blir särskilt tydligt när hela turismsektorn faller bort i ett slag som i början av coronapandemin. Då gick världen från överturism till nästan ingen turism alls på bara några få månader.

Turism är en av basnäringarna i många länder, och den har stor betydelse för sysselsättning genom verksamheter som exempelvis hotell, restaurang, detaljhandel och transporter. De globala resmönstren, som drivits fram tack vare flygets låga pris och tillväxt, utmanas i och med coronapandemin.

Förstå konsekvenserna av vårt resande

Inom temat ”Turism, plats & mobilitet” vid ISM pågår forskning inom en rad olika områden – från flygets effekter och överturismens konsekvenser för kulturarvet, till utveckling av lokala turistmål. Syftet är att utveckla besöksnäringen och bidra till en större förståelse för hur den påverkas av omvärlden.

– Transporter är grunden för vårt samhälle i dag. Vi åker till jobbet, till affären och för att motionera. Och vi reser för att uppleva nya platser.

Samtidigt sker det till ett mycket högt pris.

– Klimatförändringar, luftföroreningar och olyckor är baksidan av transporter av både människor och varor. Vår mobilitet leder också till platskonflikter i städerna när bilen ställs mot andra transportmedel.

Visioner för framtiden

Stefan Gössling tar upp att forskningens bidrag bland annat är att ge politikerna beslutsunderlag för att nå upp till de mål som är satta, exempelvis inom klimatområdet. Det handlar om att förstå hur en mer resilient turismsektor och hållbara transportsystem kan skapas, något som är centralt i omställningen till ett hållbart samhälle.

– Turismsektorn genomgår fundamentala förändringar just nu. Det behövs annorlunda turismsystem där man framför allt slutar subventionera flyget. Frågan är om våra beslutsfattare passar på att genomföra de stora förändringar som behövs i omställningen till ett fossilfritt samhälle. I stället för att prata om hur vi kan återuppbygga samma system som tidigare, borde vi prata mer om vilket framtida samhälle vi vill ha, säger Stefan Gössling.

Text: Nina Nordh

Tre snabba frågor till Stefan Gössling, professor vid ISM:

Stefan Gössling

Hur gör din forskning samhällsnytta?

– Min forskning skapar underlag för att förstå samhällets processer bättre och synliggöra transportsystemens kostnader, inte minst i form av flygets miljöpåverkan.

Vad driver dig som forskare?

– Klimatfrågan har funnits på mitt bord i tjugofem år nu – jag känner starkt att vi måste göra någonting åt den.

Vad tycker du om att forska vid ISM?

– Tjänster är ju allt i vårt moderna samhälle. Det är givande med kollegor från så många olika områden kopplade till turism och mobilitet.