The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Ola Thufvesson.

Ola Thufvesson

Senior lecturer

Ola Thufvesson.

Strategier för att skapa en attraktiv plats

Author

  • Ola Thufvesson

Summary, in Swedish

I tider av ökad e-handel och externhandel kan en plats som vill attrahera besökare i gränslandet mellan turism och handel inte enbart förlita sig på mätbara kvaliteter som utbud och tillgänglighet. Det gäller istället att göra platsen lite roligare, intressantare, mer unik och rikare på upplevelser.

Department/s

  • Department of Service Studies

Publishing year

2020

Language

Swedish

Pages

25-29

Publication/Series

En perfekt plats. Rapport från forskninsprogrammet "Framtidens fysiska mötesplats"

Document type

Report chapter

Topic

  • Social Sciences Interdisciplinary

Status

Published