The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Ola Thufvesson.

Ola Thufvesson

Senior lecturer

Ola Thufvesson.

Fjärde staden. Placemarketing Helsingborg

Author

  • Ola Thufvesson

Summary, in Swedish

Boken fungerar både som en allmän lärobok/forskningsöversikt i placemarketing och som en mer lokal inspirationsbok för Helsingborgsregionen. Boken behandlar bland annat stadsutveckling, sätt att räkna städers befolkning, stadens form och utseende, regional konkurrens, näringslivsutveckling, hur bilder formar städer samt diverse kreativietsaspekter som används för att befrämja utveckling av städer.

Department/s

  • Department of Service Studies

Publishing year

2006

Language

Swedish

Publication/Series

Skrifserie samarbete Helsingbors stad och Lunds Universitet Campus Helsingborg, nr 1 2006

Document type

Book

Publisher

Näringslivs och Marknadsavdelningen, Helsingborgs stad

Topic

  • Social Sciences Interdisciplinary

Keywords

  • regional konkurrens
  • stadsutveckling
  • upplevelse
  • attraktivitet som lokaliseringsfaktor
  • stadsbyggande
  • placemarketing

Status

Published

ISBN/ISSN/Other

  • ISBN: 978-91-85663-00-2