The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Ola Thufvesson.

Ola Thufvesson

Senior lecturer

Ola Thufvesson.

Här börjar kontinenten

The continent starts here

Author

 • Ola Thufvesson

Editor

 • Anders Donelius

Summary, in English

Detta kapitel diskuterar om vad som gör det möjligt för Helsingborg att kalla sig för en kontinental stad i sin marknadsföring (mot framförallt övriga Sverige. Vad som lyfts fram i texten är till exempel topografi, den direkta närheten till hav i västerläge, närheten till Helsingör, det befolkningsrika omlandet, tegelarkitekturen, stadsbyggnadsideal, framgångsrika entreprenörer och inflyttning.

Department/s

 • Department of Service Studies

Publishing year

2007

Language

Swedish

Pages

13-25

Publication/Series

Helsingborg. Här börjar kontinenten

Document type

Book chapter

Publisher

Helsingborgs stad & Liljedahl Blå

Topic

 • Social Sciences Interdisciplinary

Keywords

 • placemarketing
 • stadsutveckling
 • platsanalys
 • turism
 • stadsbyggnad
 • livskvalitet

Status

Published

ISBN/ISSN/Other

 • ISBN: 978-91-975711-3-5