The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Ola Thufvesson.

Ola Thufvesson

Senior lecturer

Ola Thufvesson.

Minnesplaneringsmetoder

Author

 • Elisabeth Högdahl
 • Ola Thufvesson
 • Anja Petersen

Summary, in Swedish

Minnesplaneringsmetoder är en digital metodlåda med texter, motsvarande en metodbok. Metodlådan beskriver hur man kan samla in människors minnen och berättelser för att skapa underlag som sedan kan användas för olika typer av stadsutveckling. Metodlådan vänder sig till många olika yrkesgrupper, men även till privatpersoner.

Department/s

 • Department of Service Studies

Publishing year

2022-06-29

Language

Swedish

Document type

Report

Publisher

Department of service management and service studies, Lund university

Topic

 • Human Geography
 • Architecture

Keywords

 • stadsutveckling
 • minnesplaneringsmetoder
 • Metodutveckling
 • minnen och berättelser
 • arkitektur
 • samhällsplanering
 • översiktsplanering
 • detaljplan
 • gestaltning

Status

Published

Project

 • Bygga och utveckla plats genom mänskliga minnen
 • Historien som utgångspunkt för innovativ stadsutveckling