The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Ola Thufvesson.

Ola Thufvesson

Senior lecturer

Ola Thufvesson.

Se stan bortom Sea U

Author

 • Elisabeth Högdahl
 • Ola Thufvesson

Summary, in Swedish

En artikel som ingå i en debattserie kring en invigning av ett nytt område i Helsingborg. Artikeln problematiserar diskussionen kring stadsutveckling, och efterlyser ett bredare perspektiv som inkluderar både hårda och mjuka värden.

Department/s

 • Department of Service Studies

Publishing year

2021-02-20

Language

Swedish

Pages

30-30

Publication/Series

Helsingborgs Dagblad

Document type

Newspaper article

Publisher

Institutionen för service management och tjänstevetenskap, Lunds universitet, Helsingborgs Dagblad

Topic

 • Human Geography

Keywords

 • Stadsutveckling
 • underifrånperspektiv
 • människors erfarenheter
 • minnen
 • stadsutvecklingsparpadigm

Status

Published

Project

 • Bygga och utveckla plats genom mänskliga minnen
 • Historien som utgångspunkt för innovativ stadsutveckling

ISBN/ISSN/Other

 • ISSN: 1103-9388