The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Ola Thufvesson.

Ola Thufvesson

Senior lecturer

Ola Thufvesson.

Staden som upplevelserum

Author

  • Ola Thufvesson

Editor

  • Tom O´Dell

Summary, in Swedish

Under perioden mellan 1955 och 1995 präglades det svenska stadsbyggandet av rationalitet och funktionsuppdelning. En bieffekt blev att staden som upplevelselandskap utarmades. I många snabbt växande svenska städer kom de "riktiga stadskvarteren" att ligga som små öar omgärdade av ett allt större modernt bebyggelselandskap. Mängder av verksamheter, invånare och besökare fortsätter dock att föredra de kvarvarande äldre stadskvarteren. Mot slutet av 1990 görs emellertid en del trevande försök att åter försöka bygga traditionella stadskvarter.

Department/s

  • Department of Human Geography

Publishing year

2002

Language

Swedish

Pages

91-108

Publication/Series

Upplevelsens materialitet

Document type

Book chapter

Publisher

Studentlitteratur AB

Topic

  • Social Sciences Interdisciplinary

Keywords

  • stadsbyggnad
  • modernitetskritik
  • upplevelser
  • kvartersstadens återkomst

Status

Published

ISBN/ISSN/Other

  • ISBN: 91-44-04164-0