The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Mikael Bergmasth.

Mikael Bergmasth

Senior lecturer

Mikael Bergmasth.

Kreativitet och ekonomi : värden och dilemman i dataspelsbranschen

Author

  • Malin Espersson
  • Mikael Bergmasth
  • Erika Andersson Cederholm

Summary, in Swedish

I artikeln studeras spelutvecklares upplevelser av sitt arbete och då särskilt i relation till föreställningar om kreativa och ekonomiska ideal. Artikeln är baserad på en analys av semistrukturerade intervjuer med spelutvecklare i svenska dataspelsbolag. Genom begreppet ’relational work’ belyses spänningen mellan passion för arbetet och dess ekonomiska villkor, och hur gränserna mellan vad som anses vara värdefullt i arbetet och vem som har ansvar för det kreativa arbetet förhandlas. En konsekvens av de pågående gränsdragningarna är att spelutvecklarna upplever en ansvarsförskjutning: det organisatoriska ansvaret individualiseras och läggs på den enskilde spelutvecklaren.

Department/s

  • Department of Service Studies

Publishing year

2022-12-22

Language

Swedish

Pages

8-27

Publication/Series

Arbetsmarknad & Arbetsliv

Volume

28

Issue

3-4

Document type

Journal article

Publisher

Arbetsmarknadsstyrelsen och Arbetslivsinstitutet

Topic

  • Work Sciences

Keywords

  • dataspelsbranschen
  • spelutvecklare
  • relational work

Status

Published

Project

  • Sustainable work in the creative industries: Game developers' working conditions in the digital games industry

ISBN/ISSN/Other

  • ISSN: 1400-9692