The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Malin Zillinger.

Malin Zillinger

Assistant Head of Department, senior lecturer, associate professor

Malin Zillinger.

Turismen är samhällsbärande och inget vi ska sluta med

Author

  • Malin Zillinger

Summary, in Swedish

EU-kommissionen presenterade nyligen riktlinjer för att möjliggöra turism igen. Detta är viktigt då turismen är så mycket mer än resor till vita stränder och paraplydrinkar i solnedgången. Turismen är ett nödvändigt utbyte mellan länder och en minskad turism slår direkt mot välfärden, skriver Malin Zillinger, universitetslektor.

Department/s

  • Department of Service Studies

Publishing year

2020-05-25

Language

Swedish

Publication/Series

Göteborgs-Posten

Document type

Newspaper article

Publisher

Tidningsaktiebolaget Stampen

Topic

  • Economic Geography

Keywords

  • turism
  • besöksnäring
  • samhälle

Status

Published

ISBN/ISSN/Other

  • ISSN: 1103-9345