The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Malin Zillinger.

Malin Zillinger

Assistant Head of Department, senior lecturer, associate professor

Malin Zillinger.

Turismen ger mer än det vi kan mäta

Author

  • Malin Zillinger
  • Sanna Berg

Summary, in Swedish

Vi pratar ofta om turismens mätbara nytta, såsom gästnätter eller lokal konsumtion. Men turism bidrar även till många värden som inte alltid går att mäta. För hur ska vi mäta värdet av tillförsikt, av att se möjligheter där man bor eller att känna sig inkluderad?

Department/s

  • Department of Service Studies

Publishing year

2022-01-11

Language

Swedish

Document type

Web publication

Publisher

Tillväxtverket

Topic

  • Economic Geography

Keywords

  • turism
  • värde
  • mobilitet
  • digitalisering

Status

Published