The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Erika Andersson Cederholm.

Erika Andersson Cederholm

Professor

Erika Andersson Cederholm.

Kreativitet och ekonomi : värden och dilemman i dataspelsbranschen

Author

  • Malin Espersson
  • Mikael Bergmasth
  • Erika Andersson Cederholm

Summary, in Swedish

I artikeln studeras spelutvecklares upplevelser av sitt arbete och då särskilt i relation till föreställningar om kreativa och ekonomiska ideal. Artikeln är baserad på en analys av semistrukturerade intervjuer med spelutvecklare i svenska dataspelsbolag. Genom begreppet ’relational work’ belyses spänningen mellan passion för arbetet och dess ekonomiska villkor, och hur gränserna mellan vad som anses vara värdefullt i arbetet och vem som har ansvar för det kreativa arbetet förhandlas. En konsekvens av de pågående gränsdragningarna är att spelutvecklarna upplever en ansvarsförskjutning: det organisatoriska ansvaret individualiseras och läggs på den enskilde spelutvecklaren.

Department/s

  • Department of Service Studies

Publishing year

2022-12-22

Language

Swedish

Pages

8-27

Publication/Series

Arbetsmarknad & Arbetsliv

Volume

28

Issue

3-4

Document type

Journal article

Publisher

Arbetsmarknadsstyrelsen och Arbetslivsinstitutet

Topic

  • Work Sciences

Keywords

  • dataspelsbranschen
  • spelutvecklare
  • relational work

Status

Published

Project

  • Sustainable work in the creative industries: Game developers' working conditions in the digital games industry

ISBN/ISSN/Other

  • ISSN: 1400-9692