The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Anette Svingstedt.

Anette Svingstedt

Senior lecturer

Anette Svingstedt.

Att förebygga verksamhetsavfall

Author

  • Anette Svingstedt
  • Hervé Corvellec
  • Emma Samsioe

Summary, in Swedish

- Rapporten beskriver hur företrädare för organisationer inom mat, textil,
elektronik samt bygg och rivning ser på förebyggande av verksamhetsavfall.
- Intervjupersonerna identifierar tre hinder för avfallsförebyggande av
verksamhetsavfall: ett snävt företagsekonomiskt synsätt, en avsaknad av
tekniska lösningar, organisatoriska normer som inte har sin grund i att
förebygga uppkomsten av avfall.
- Att utveckla förebyggande av verksamhetsavfall kräver att det görs mer
ekonomiskt försvarbart, att materialkunskapen ökar, samt att den
organisatoriska förebyggande kompetensen breddas.
- Att producera avfall är den normala i organisatoriska praktiken.
Avfallsförebyggande förblir något udda.
- Avfallsförebyggande policys borde inriktas på att av-normalisera
avfallsproduktion.

Department/s

  • Department of Service Studies

Publishing year

2020-03-10

Language

Swedish

Publication/Series

Re:Source

Document type

Report

Publisher

Department of service management and service studies, Lund university

Topic

  • Business Administration

Keywords

  • Avfallsförebyggande
  • Verksamhetsavfall
  • praktikteori

Status

Published

Project

  • Projekttitel: Att förebygga verksamhetsavfall: in- och upplåsningar