The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Svingstedt

Anette Svingstedt

Senior lecturer

Svingstedt

Att förebygga verksamhetsavfall

Author

  • Anette Svingstedt
  • Hervé Corvellec
  • Emma Samsioe

Summary, in Swedish

- Rapporten beskriver hur företrädare för organisationer inom mat, textil,
elektronik samt bygg och rivning ser på förebyggande av verksamhetsavfall.
- Intervjupersonerna identifierar tre hinder för avfallsförebyggande av
verksamhetsavfall: ett snävt företagsekonomiskt synsätt, en avsaknad av
tekniska lösningar, organisatoriska normer som inte har sin grund i att
förebygga uppkomsten av avfall.
- Att utveckla förebyggande av verksamhetsavfall kräver att det görs mer
ekonomiskt försvarbart, att materialkunskapen ökar, samt att den
organisatoriska förebyggande kompetensen breddas.
- Att producera avfall är den normala i organisatoriska praktiken.
Avfallsförebyggande förblir något udda.
- Avfallsförebyggande policys borde inriktas på att av-normalisera
avfallsproduktion.

Department/s

  • Department of Service Studies

Publishing year

2020-03-10

Language

Swedish

Publication/Series

Re:Source

Document type

Report

Publisher

Department of service management and service studies, Lund university

Topic

  • Business Administration

Keywords

  • Avfallsförebyggande
  • Verksamhetsavfall
  • praktikteori

Status

Published

Project

  • Projekttitel: Att förebygga verksamhetsavfall: in- och upplåsningar