Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Elisabeth Högdahl.

Elisabeth Högdahl

Universitetslektor

Elisabeth Högdahl.

Konst för städer i förändring - en förstudie

Författare

 • Cecilia Cassinger
 • Elisabeth Högdahl
 • Marie Ledendal
 • Robert Willim

Summary, in Swedish

Offentlig konst utgör en viktig del av stadsrummet och används i många olika syften. Det kan handla om att försköna platser och om att stärka känslan av tillhörighet och den lokala identiteten. Det finns också förväntningar på att konsten ska bidra till lösningar på samhällsproblem kopplade till brobyggande, otrygghet och segregation och lönsamhet genom att öka stadens attraktivitet. I denna rapport understryker vi vikten av att reflektera kritiskt över förväntningar på och villkor för offentlig konst i svenska kommuner. Rapporten behandlar hur konstprocesser kan påverka invånare och konstnärer och problematiserar för vem och i vems intresse den offentliga konsten skapas.

Avdelning/ar

 • Institutionen för strategisk kommunikation
 • Institutionen för tjänstevetenskap
 • Avdelningen för ABM, digitala kulturer samt förlags- och bokmarknadskunskap

Publiceringsår

2022

Språk

Svenska

Dokumenttyp

Rapport

Förlag

MediaTryck Lund

Ämne

 • Social and Economic Geography
 • Arts

Nyckelord

 • offentlig konst
 • stad
 • urbana miljöer
 • social hållbarhet

Status

Published

Projekt

 • Konst för en stad i förändring - de offentliga gestaltningarnas betydelse för social hållbarhet

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISBN: 978-91-8039-408-6
 • ISBN: 978-91-8039-407-9