Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Elisabeth Högdahl.

Elisabeth Högdahl

Universitetslektor

Elisabeth Högdahl.

Göra gatan. Om gränser och kryphål på Möllevången och i Kapstaden

Doing the Street. On Borders and Loopholes in Möllevången and Cape Town

Författare

 • Elisabeth Högdahl

Summary, in Swedish

Popular Abstract in Swedish

Avhandlingen handlar om två städer - Malmö i Sverige och Kapstaden i Sydafrika - och om några speciella platser i dessa städer. Det handlar om stadsdelarna Möllevången och Woodstock strax utanför respektive städers centrum, och gatan Long Street som är beläget i själva Kapstadens hjärta. Det är platser som ingår i olika historiska och politiska sammanhang, där Möllevången idag blivit en ganska välkänd plats i Sverige, en stadsdel som rymmer berättelser om både det mångkulturella samhällets framväxt och den moderna stadens baksidor. Woodstock, å sin sida, ingår i en verklighet där apartheid har ersatts av en medveten strävan till försoning, men där också frågetecken kan skönjas om vart landet egentligen är på väg. Denna undran kan också urskiljas på Long Street, där småbutiksägare konfronteras med såväl stadens ökande kriminalitet som den omgivande världen, där turistsatsningar ropar på bortträngande av det oönskade likaväl som bevarandet av det specifika och unika. Lika mycket som det handlar om tre platser, handlar det om människorna på dessa platser. De som bor där, rör sig på gatorna och minns händelser av både välbehagligt och obehagligt slag. På många sätt kan man säga att platser och gator egentligen skapas genom mänsklig närvaro och berättelser. Det är dessa som i mångt och mycket ger liv till platserna i det att versioner av hur det är återberättas och iscensätts på olika sätt. Både i vardagslivet, i media och de övergripande politiska diskussionerna om hur den framtida staden borde se ut.

Avdelning/ar

 • Avdelningen för konsthistoria och visuella studier

Publiceringsår

2003

Språk

Svenska

Dokumenttyp

Doktorsavhandling

Förlag

Gidlunds förlag

Ämne

 • Art History

Nyckelord

 • Michel Foucault
 • Hannah Arendt
 • Michel de Certeau
 • powerlessness
 • power
 • loophole
 • third world
 • first world
 • situation
 • media
 • narrative
 • space
 • place
 • multi-cultural
 • apartheid
 • practice
 • discourse
 • Long Street
 • Woodstock
 • Cape Town
 • Malmö
 • Möllevången
 • Cultural anthropology
 • ethnology
 • Kulturantropologi
 • etnologi

Aktiv

Published

Handledare

 • [unknown] [unknown]

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISBN: 91-7844-647-3

Försvarsdatum

12 december 2003

Försvarstid

10:15

Försvarsplats

Kulturens auditorium, Lund

Opponent

 • Oscar Pripp (Fil. dr)