Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Elin Bommenel.

Elin Bommenel

Universitetslektor

Elin Bommenel.

När historiska händelser får samtidens uppmärksamhet - historikerns roll och relationer till brukare och journalister

Författare

  • Elin Bommenel
  • Johanna Sköld
  • Anna Tunlid
  • Evelina Lindén
  • Jesper Vaczy Kragh

Summary, in Swedish

Då och då uppmärksammar massmedia så kallade historiska skandaler såsom sterilisering, vanvård inom den sociala barnavården, höga dödstal på sinnessjukhus eller behandling av minoritetsbefolkningar. Sådan massmedial uppmärksamhet bidrar ibland till diskussioner i nutida samhällsdebatt om välfärdsstatens roll, om svek till individer i utsatta positioner och om vägar till upprättelse.
I sådana sammanhang kan historiker bidra med kunskap och perspektiv, och i den rollen har historiker ofta kontakt med journalister och brukare vilket kan vara berikande men också utmanande. Utmaningarna kan handla om att nå ut och nå fram med reflektioner om komplexa skeenden, om förändrade samhälleliga värderingar, strukturer och synsätt som kan bidra till förklaringar av det som med dagens blick tycks obegripligt. Frågan är hur relevant detta upplevs i en kontext där individer söker svar på varför livet blev som det blev och journalister (ibland) söker säljande scoop.
Utifrån egna erfarenheter som historiker som forskar om frågor som får utrymme i dagens samhällsdebatt vill vi i detta rundabordssamtal diskutera historikerns roll och relationer till brukare och journalister. Våra erfarenheter rymmer både engagerade brukare som vill använda forskning som ett argument i en upprättelseprocess till brukare som inte vill medverka i forskning överhuvudtaget. Vi har upplevt journalister som medvetet bortser från den forskning vi redovisar till ambitiösa journalister som stämmer av resultat och formuleringar.
Vi har mycket att vinna på goda relationer mellan historiker, brukare och journalister – men hur skapar vi dessa? Hur når vi ut med vår forskning? Hur kan historiker bidra i samtida diskussioner? Hur behåller vi vår professionella integritet i samarbete med brukare? Hur hanterar vi massmedia när vår kunskap åsidosätts? Dessa frågor vill vi diskutera utifrån erfarenheter bland nordiska historiker.

Avdelning/ar

  • Avdelningen för idé- och lärdomshistoria
  • Birgit Rausing Centrum för Medicinsk Humaniora (BRCMH)
  • Institutionen för tjänstevetenskap
  • Historiska museet

Publiceringsår

2022

Språk

Svenska

Dokumenttyp

Konferensbidrag: abstract

Ämne

  • History

Conference name

30:e Nordiska historikermötet

Conference date

2022-08-08 - 2022-08-11

Conference place

Göteborg, Sweden

Status

Published