Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Carina Sjöholm.

Carina Sjöholm

Universitetslektor, docent

Carina Sjöholm.

Hamnen som mötesplats

Författare

  • Carina Sjöholm

Redaktör

  • Cecilia Fredriksson
  • Mia Larsson

Summary, in Swedish

Hamnar har i alla tider varit betydelsefulla för handel, sjöfart, fiske och därmed som plats för möten av allehanda slag. Tillgång till kust och hav har större värde än någonsin och används numera i hög utsträckning för att marknadsföra städer. Många centrala frågor blir tydliga i diskussionerna kring hur hamnar ska användas och fungera som mötesplatser.Det finns många föreställningar om hur man bygger platser som skapar goda möten, så kallade kreativa rum. Mitt förslag är att betona hamnars betydelse i Höganäs kommun. Höganäs kommun är en av Sveriges mest kustrika kommuner och består av sinsemellan mycket olika hamnar. I samtalen och intervjuer vi gjorde hösten 2010 blev det uppenbart att människor använder hamnarna som just mötesplatser i många bemärkelser. Olika hamnar fyller olika funktioner. Säkerligen förknippar många av oss hamn med fiske och fiskebåtar, likaså med möjligheter att köpa färsk fisk från de inkommande båtarna. I själva verket finns det numera få yrkesfiskare i hamnarna och därmed få möjligheter att köpa färsk fisk. Istället pågår andra verksamheter som gör att hamnar blir centrala platser dit såväl bofasta som besökare söker sig.I turismbranschen talas ofta om att ”sätta en plats på kartan”, vilket innebär att en plats ska marknadsförs genom att den omtalas eller sticker ut på något sätt. Så även i Höganäs kommun. Jakten på platser som är tänkta att skapa och leda till så kallade goda möten har fått allt större betydelse. Därför används ofta tidstypiska positiva värden som till exempel ”kreativa rum” och ”mötesplatser” som argument när såväl kommuner som privata aktörer ska iscensätta förändringar, till exempel ombyggnader, utökande av båtplatser eller byggande av bostäder i hamnområden.Hamnen är en arena som kan användas både för den som vill bli sedd och den som vill se. En "port mot världen" som en Höganäsbo uttryckte det. Bor man nära en hamn eller till exempel har sin båt i hamnen är det vanligt att det skapas rutiner för de olika möten som utspelar sig där. I flera hamnar finns mötesplatser sedan länge. I takt med att hamnar har fått högre status är det många kommuner som bygger om, förnyar och moderniserar sina hamnar. På många håll har kustområdenas hamnar gjorts om till bostadsområden. Ofta finns önskemål om att göra dem till handelsplatser. Kommersialisering av hamnar betyder olika saker. För en del betyder det en trevlig mix av restauranger och butiker, för andra vad flera kallar Smögen-brygga, det vill säga en plats för "tingeltangel". Påfallande ofta försöker man locka till sig även dem som inte kommer som besökare via båt eller har ärende som båtägare. I vissa fall har dessa förändringar lett till motreaktioner och vad flera beskriver som en längtan efter de äldre och mer oorganiserade platserna som inbjuder till mera spontana möten.

Avdelning/ar

  • Institutionen för tjänstevetenskap

Publiceringsår

2013

Språk

Svenska

Sidor

25-49

Publikation/Tidskrift/Serie

Framtidskuster. Hållbar utveckling i kustsamhällen

Dokumenttyp

Del av eller Kapitel i bok

Förlag

Makadam förlag

Ämne

  • Social Sciences Interdisciplinary

Status

Published

ISBN/ISSN/Övrigt

  • ISBN: 9170611300